Applikationen åppi

Applikationen åppi är en applikation för inlärning genom förstärkt verklighet. Elever och studerande vandrar runt i Åbo längs åstranden medan åppi berättar historier om Åbo. Applikationen är avgiftsfri och kan laddas ner i Google Play-butiken och App Store och lämpar sig väl för användning i undervisningen i historia, biologi, bildkonst och språk. Applikationen har utvecklats som ett samarbete mellan Åbo stads bildningssektor och CTRL Reality.

åppi i ett nötskal

 • I åppi bekantar sig eleverna med historier som anknyter till åstranden och går samtidigt längs åstranden. Den längsta rutten sträcker sig från domkyrkan till Åbo slott.
 • Applikationen kan användas i små grupper eller parvis.
 • Målet är att eleverna lär sig mer om hemstaden Åbo, dess natur och historia, får vistas ute och hitta punkter i förstärkt verklighet.
 • Mer information om åppi för lärare finns här (på finska).

Snabbanvisningar för lärare - gör såhär

 1. Ladda ner åppi från applikationsbutikerna till telefonen.
 2. Välj språk, tillåt platsinformation och tillgång till kameran.
 3. Då eleven står vid en åppipunkt blinkar punkten. TRYCK på punkten, FORTSÄTT, och rikta lugnt kameran FRAMÅT SNETT NEDÅT, så syns punkten på skärmen.
 4. I högra övre hörnet i ”boken” finns information om punkten. Kartvyn öppnas från det högra nedre hörnet.
 5. I elevens egen åppi sparas endast de punkter som telefonen fysiskt varit vid.
 6. Noggrannare anvisningar för applikationen hittar du här (på finska).

Säkerhet vid åstranden

 • Kom ihåg att följa trafikreglerna vid åstranden och rör dig enligt reglerna på gångbanan och använd skyddsvägar då du går över vägen. Var noggrann och försiktig i trafiken.
 • Granska din omgivning och var försiktig på det sätt som förhållandena kräver för att undvika farliga situationer.
 • Stör inte trafiken eller andra människor.
 • Använd inte applikationen då du går över gatan, nära kanten till ån, då du cyklar eller använder ett annat fordon.

 

  • Läs detaljerade anvisningar här (på finska).
  • Mer information om åppi för lärare hittas här (på finska).

  åppi hittar du i applikationsbutiken vid å-symbolen!

   
  Nyckelord: