Arbete och näringsliv

Anlita en studerande för inlärning i arbetet

Åbo yrkesinstitut driver samarbete med tusentals olika arbetsplatser. Årligen deltar ungefär 3000 studerande på Åbo yrkesinstitut i inlärning i arbetet. Inlärning i arbetet fungerar som en språngbräda till sommarjobb och arbetsmarknaden i allmänhet. Över hälften av våra studeranden får efter examen arbete vid arbetsplatsen där de utfört sin period för inlärning i arbete.

Kontaktuppgifter: Rolf Holmberg, koordinator för inlärning i arbete, tfn 044-907 3035, e-post: rolf.holmberg@turku.fi

Hurdan utbildning erbjuds för arbetsplatshandledare?

I Egentliga Finland ordnas utbildning för arbetsplatshandledare på flera olika läroverk. Utbildningen är gratis för deltagarna.
Ytterligare information om utbildningarnas tidpunkt (på finska): Laakeri -- työssäoppimisen verkkopalvelu

Kontaktperson på Åbo yrkesinstitut: Jarmo Linkosaari, tfn 050 518 5811

Rekryteringstjänster

I den elektroniska annonstjänsten kan arbetsgivare annonsera om lediga arbetsplatser och platser för inlärning i arbetet samt erbjuda projektarbete åt studerande som håller på att utexamineras.

Till rekryteringstjänsten!

Kalendrar för inlärning i arbetet

I kalendern för inlärning i arbetet kan du hitta information om tidpunkterna för inlärning i arbetet i olika branscher. Kalendrar för inlärning i arbetet (på finska)