På Aura åns västra strand finns sju evenemangsområden med alla sin egen stämning. De kan användas för evenemang antingen separat eller i olika kombinationer.

Auraåstranden är en populär plats för tidsfördriv under alla årstider. De stämningsfulla strandgatorna uppfattas som centrum för evenemang och en oskiljaktig del av stadsbilden. Åstranden är en livlig mötesplats för lokala invånare och på strandgatan finns flera restauranger, båtar, butiker, parker och historiska sevärdheter.

Ån är också en gräns som påverkar stadsrummet. Åbo centrum uppstod för länge sedan på östra sidan av Aura å, vilket man fortfarande kan höra i Åbobornas samtal. På grund av sin långa historia är den östra sidan av Aura å ”den här sidan”, när däremot den nuvarande stadskärnan och salutorget ligger på västra sidan av ån, på ”andra sidan”.

Åstrandsmiljön sträcker sig ända från Domkyrkan eller dess omgivning till hamnen nära åmynningen. På båda sidorna av ån finns många evenemangsplatser med olika slags stämning och tack vare dem är det möjligt att ordna evenemang alldeles vid åstranden.

Den västra stranden av Aura å är nästan helt en skyddad gågata.

De evenemangsområden som ligger längs Västra Strandgatan är uppdelade i följande gatuavsnitt:

 • Domkyrkobron – Biblioteksbron
 • Biblioteksbron – Aurabron
 • Aurabron – Teaterbron
 • Teaterbron – Kvarnbron
 • Martinsbron – stadsfärjan Föri
 • Föri – Varvstorget
 • Varvstorget – Forum Marinum

På strandgatorna vid Aura å ordnas årligen flera evenemang. Skärgårds- och Strömmingsmarknaden ger åt stadens strandgator en fläkt av skärgårdsstämning. På strandgatorna i gamla Åbo ordnas däremot Medeltidsmarknaden på sommaren.

Publikkapacitet: Genom att slå samman gatuavsnitt 2 000–40 000.

Areal: Mellan broarna ca 5 000–7 000 m2 genom att slå samman områden och genom att stänga av gatuområden upp till 50 000 m2.

Hyra: 0–700 euro/evenemang (beroende på evenemangets karaktär)

Evenemangsområdet lämpar sig för: Öppna evenemang, Slutna evenemang, Kommersiella promotioner, Storevenemang, Konserter, Konserter med hög volymnivå, Konstevenemang, Marknader, Idrottsevenemang

Trafikförbindelser och parkering: Strandgatorna vid Aura å ligger i Åbo centrum eller högst cirka två kilometer från centrum.

Att ta hänsyn till vid användning:

 • Man förhandlar separat om bussrutterna med Åboregionens kollektivtrafik, Föli
 • Man måste ta hänsyn till att båtrestaurangerna är tillgängliga via gångvägarna
 • Observera även ersättande cykelvägar
 • Vid Västra stranden finns det bostadshus, restaurangterrasser och Hotell Marina Palace
 • Man kör till parkeringen på hörntomten vid Kristinegatan (Kristinegatan 1) via åstranden. Tillträde via Slottsgatan förhandlas med bokhandeln Kansallinen Kirjakauppa.
 • Räddningsvägen i korsningen vid Kristinegatan och Västra Strandgatan ska beaktas.
 • I en del av området förutsätter tillgängliga räddningsvägar att tältkonstruktioner endast sätts upp på den sida av gatan som är mot ån
 • Man ska kunna köra ambulans genom portgångarna och porten som leder till bibliotekets innergård
 • Sopflaket ligger i hörnet av Köpmansgatan (Biblioteksbron), åtta meter från fastigheterna
 • På Västra Strandgatan finns trappor till ån och man ska tydligt kunna nå dessa även under evenemang
 • Västra Strandgatan på områdena mellan Lilltorget – Biblioteksbron, Biblioteksbron – Aurabron, Aurabron – Teaterbron, Teaterbron – Kvarnbron lämpar sig främst för marknader och mindre evenemang

Tillgång till vatten och el: På gatuavsnittet mellan Domkyrkobron och Biblioteksbron finns det tillgängligt vatten och el från teknikpollarna på Lilltorget. På gatuområdet mellan Biblioteksbron och Aurabron finns det el. El och vatten fås på gatuområdena mellan Aurabron och Kvarnbron från teknikpollare. El och vatten fås på gatuområdena mellan Martinsbron och Forum Marinum från teknikpollare.

Evenemangsområdets läge på kartan

Mer information: Åbo stads evenemangstjänster