Avbrytande av graviditet

Kontaktuppgifter

Mer information

Gör ett graviditetstest för att försäkra dig om att du är gravid.  Graviditetstest kan köpas vid apotek och storbutiker. Du kan även kontakta din egen hälsostation där graviditeten kan fastställas på laboratoriet genom urinprov.

Om du vill fortsätta graviditeten ska du kontakta mödrarådgivningsbyrån i området där du bor.

För dig som överväger att avbryta graviditeten

Boka tid till preventivrådgivningsbyrån eller hälsostationen för att få ett abortutlåtande och en remiss. Remissen binder dig ännu inte vid något. Det är ändå viktigt att du genast kontaktar en läkare, eftersom det finns vissa begränsningar för att avbryta en graviditet. Graviditetslängden räknas från den senaste menstruationens första dag.

Efter besöket på preventivrådgivningsbyrån ska du boka tid vid polikliniken för kvinnosjukdomar vid Åucs. Du kan diskutera med en skötare och läkare om att avbryta graviditeten och frågor som anknyter till det. I samband med besöket funderar man även ut en lämplig preventivmetod för dig i fortsättningen.

Nyckelord: