Vad är Äventyrsparken?

Besöksadress: 
Kuppisgatan 2
20520 Åbo

Telefon:

Äventyrsparkens byrå 044 907 2986
E-post: 
seikkailupuisto@turku.fi

Öppettider

Parken

Öppen 24/7

Byrå (endast via telefon eller mail)

1.8.2020 - 16.12.2020
mån - tors 09:00 - 15:00

Äventyrshusets toalett (ute)

24.8.2020 - 31.12.2020
mån - sön 10:00 - 20:00

Avvikande öppettider

Äventurshuset

16.3.2020 - 13.12.2020
Stängd

Äventyrsparken är en lekpark och ett kulturcenter för barn och familjer och ligger i utkanten av den stora Kuppisparken. Äventyrsparken är en del av det landsomfattande nätverket av barnkulturcenter. Äventyrsparken har under hela sin historia, sedan år 1982, fungerat som en producent av barnkultur. Varierande teaterföreställningar, inkluderande evenemang och arbete i konstverkstäder utgör hörnstenarna i verksamheten. Verksamheten i Äventyrsparken är en del av Åbo stads verksamhet inom Ungdomstjänster.

Under sommarhalvåret erbjuder det lummiga parkområdet unika möjligheter som inte finns i en vanlig lekpark. Duschsvampen och plaskdammen, bäcken som slingrar sig genom parken och trafikstaden är element som gör Äventyrsparken till ett unikt besöksmål för barnfamiljer. Under vintersäsongen ordnas ledd, öppen verksamhet, teaterföreställningar och hobbygrupper som samlas regelbundet i inomhusutrymmena.