Teater

Äventyrsparkens teater erbjuder mångsidiga och högklassiga föreställningar för barn och familjer året om. Biljetter kan bokas via webbplatsen. På programmet står pjäser, cirkus, trollkonster, dans och barnmusikkonserter.

Teaterprogrammet (på finska)

Åldersrekommendationer

Åldersrekommendationerna är alltid riktgivande. För barn under 1 år är inträdet till föreställningarna gratis. Detta gäller dock inte föreställningar som särskilt är avsedda för riktigt små barn.

I många fall handlar åldersrekommendationerna mer om barnets personlighet än om dess ålder. Det är också i stor utsträckning en fråga om hur van teaterbesökare barnet är. I föreställningar som är riktade till större barn ser framställningssättet och strukturen annorlunda ut än i föreställningar för yngre åskådare. Föreställningarna kan även innehålla skrämmande detaljer och starkare effekter, som kan vara för spännande för yngre åskådare.

Nyckelord: