Avfallshanteringsnämnden i Sydvästra Finland

Möteshandlingar

Föredragningslistor och protokoll 

Sammanträden våren 2019

Det justerade protokollet med tillhörande anvisningar för sökande av ändring samt tjänsteinnehavarnas beslut offentliggörs på stadens webbsidor enligt tidtabellen nedan.

Avfallshanteringsnämnden i Sydvästra Finland ingår enligt 51 § i kommunallagen i Åbo stads organisation som regional avfallshanteringsmyndighet enligt avfallslagen (646/2011) i följande kommuner och städer:

 • Aura
 • S:t Karins
 • Kimitoön
 • Lundo
 • S:t Mårtens
 • Masku
 • Virmo
 • Nådendal
 • Nousis
 • Pemar
 • Pargas
 • Pöytis
 • Reso
 • Rusko
 • Salo
 • Sagu
 • Åbo

Föredragande i nämnden är tillsynsdirektören Leena Salmelainen

Medlemmarna i Avfallshanteringsnämnden i Sydvästra Finland