Avfallshanteringsnämnden i Sydvästra Finland

Möteshandlingar

Föredragningslistor och protokoll 

Tillgänglighetsutlåtande, föredragningslistor och protokoll

Sammanträden våren 2019

Det justerade protokollet med tillhörande anvisningar för sökande av ändring samt tjänsteinnehavarnas beslut offentliggörs på stadens webbsidor enligt tidtabellen nedan.

Avfallshanteringsnämnden i Sydvästra Finland ingår enligt 51 § i kommunallagen i Åbo stads organisation som regional avfallshanteringsmyndighet enligt avfallslagen (646/2011) i följande kommuner och städer:

 • Aura
 • S:t Karins
 • Kimitoön
 • Lundo
 • S:t Mårtens
 • Masku
 • Virmo
 • Nådendal
 • Nousis
 • Pemar
 • Pargas
 • Pöytis
 • Reso
 • Rusko
 • Salo
 • Sagu
 • Åbo

Föredragande i nämnden är tillsynsdirektören Leena Salmelainen

Medlemmarna i Avfallshanteringsnämnden i Sydvästra Finland