Bäddavdelningar

Stadsjukhusets bäddavdelningar

Kaskenlinna bäddavdelningar

  • Palliativa avdelningen

Bäddavdelningarna på Åbo stadssjukhus  erbjuder Åboborna tjänster inom inremedicin, neurologi och geriatrik. På avdelningarna behandlas alla sjukdomar inom inremedicin. Dessutom har varje avdelning ett eget insatsområde inom specialsjukvård. Patienterna är vanligtvis vuxna eller äldre personer.

Besökstid

Besökstiderna på stadssjukhusets bäddavdelningar finns på avdelningarnas egna sidor.

På stadssjukhusets bäddavdelningar 22 och 24–27 genomförs akutsjukvård. All verksamhet inkluderar ett arbetsgrepp som stödjer patientens rehabilitering. Främjandet av patientens eget hälsotillstånd stöds genom att ge patienten möjlighet att självständigt utföra sina vardagssysslor. Försvagad funktionsförmåga granskas utgående från patientens resurser och då inkluderar vården handledning av och stöd för patienten.

Av hygieniska skäl är det förbjudet att använda egna kläder och sängkläder på avdelningarna och vi rekommenderar att man inte förvarar pengar eller värdeföremål på avdelningarna. Sjukhuset ansvarar inte för försvunnen egendom och därför önskar vi att de anhöriga tar med sig pengar, värdeföremål och kläder hem. Det är dock bra att ta med sig egna tofflor eller inneskor samt en egen rakapparat. På avdelningarna finns inte möjlighet att förvara egen mat i kylskåp eller värma den.