Banprojektet Kuppis–Åbo

I Trafikledsverkets Kuppis–Åbo-banprojekt bygger man ett dubbelspår mellan järnvägsstationerna i Kuppis och Åbo och utvecklar passagerar- och godsbangårdarna i Åbo. Tidsplanen för projektet är 2021–2024. Trafikledsverket och Åbo stad är ansvariga instanser för projektet.

Projektets mål

I och med projektet ökar spårtrafikens kapacitet mellan Kuppis och Åbo. Det gör spårtrafiken smidigare på både Kustbanan och Åbo–Toijala-banan. Förbättringen av bullerskyddet minskar på de bullerstörningar som de närboende upplever. Tillgängligheten vid järnvägsstationen i Åbo förbättras genom att man bygger hinderfria gångförbindelser till passagerarplattformerna.

Genom att bygga dubbelspåret och förbättra bangårdarna och järnvägsstationen är det möjligt att utveckla en snabb tågförbindelse mellan Helsingfors och Åbo samt att förverkliga Åbo bangårdsprojekt i närheten av Åbo järnvägsstation.

Budget

Projektet har beviljats 67,5 miljoner euro i finansiering fram till 2024. Trafikledsverket och Åbo stad står vardera för hälften av kostnaderna. Europeiska unionen stöder projektets planeringsfas med 6,3 miljoner euro. Projetket förverklas i samarbete mellan Trafikledsverket, Åbo stad och VR.

Följ projektet

Aktuell information om hur banprojektet Kuppis–Åbo framskrider finns på projektets webbplats

 

Innehållet i denna publikation är enbart Åbo stads ansvar och speglar inte nödvändigtvis Europeiska unionens åsikter.