Barnens Parlament

Barnens Parlament representerar elevkårerna på lågstadieskolorna i Åbo. Det är ett sakkunnigorgan och en påverkargrupp som tar upp frågor ur barnens perspektiv.

I stormöten för Barnens Parlament i Åbo deltar två representanter från alla lågstadieskolor i Åbo och dessa möten fungerar som kanal när det gäller att förmedla barnens och ungdomarnas åsikter, förslag och respons till stadens sektorer, förtroendevalda och beslutsfattare för beredning och beslutsfattande.

Styrelsen till Barnens Parlament i Åbo består av 12 medlemmar. Styrelsen väljs genom val för ett läsår åt gången. Styrelsen har till uppgift att bearbeta initiativen från elevkårerna, föra dem vidare samt förbereda kommande stormöten för Barnens Parlament i Åbo.

Den bärande kraften för styrelsens arbete är glädjen att göra tillsammans.

Verksamheten i Barnens Parlament i Åbo styrs av delaktighetskoordinatorerna Annukka Muuri och Merja Tiusanen.

 

Nyckelord: