Oroar du dig över coronaviruset eller hur alla ändringarna och begränsningarna påverkar familjens vardag? Se här hur du ska göra, om du behöver hjälp för din familj - eller bara något att göra för barnen och hela familjen. (Senast uppdaterad 14.12)

Nya tjänster och förfaringssätt utvecklas och tas kontinuerligt i bruk, och informationen uppdateras på denna sida om situationen ändras.

Om någon blir sjuk

Skolor och dagvård 

Skol- och studerandehälsovårdens tjänster

På grund av det förvärrade coronaläget fungerar skolhälsovården med minskad verksamhet fram till jul. Hälsovårdarna går inte att kontakta som vanligt per telefon eller via Wilma.

Näringsterapi för barn och unga

Bekanta vardagsvanor är viktiga även i undantagstillståndet. Regelbundna måltider, daglig motion och tillräcklig vila ger en god dygnsrytm och fungerar som stöd för välmåendet. En jämn måltidsrytm, fyra till sex måltider om dagen, är nyckeln till en balanserad kost. Näringsterapeuterna erbjuder näringsterapitjänster även i coronaepidemin. Man kan som vanligt få hjälp med olika problemsituationer anknutna till kost och näring och mottagningarna arrangeras med hjälp av distanskontakt.

Mer information: Näringsterapi för barn och unga bland annat på distans

Rådgivningar

Rådgivningsverksamheten skalas ner på grund av epidemin och vissa verksamhetsställen har stängts. Vid frågor gällande graviditet och barnfamiljers vardag kan man få hjälp i rådgivningens telefontjänst. Det gemensamma tjänstenumret för rådgivningarna i Åbo är öppet må-to kl. 8.15-14 och fre kl. 8.15-12. Den första onsdagen i varje månad betjänar telefontjänsten kl. 8.15-11. Via tjänstenumret kan du boka tider samt få rådgivning och anvisningar.

 • rådgivningens telefontjänst tfn. 02 266 2223

Kom också ihåg rådgivningens chat (på finska), som betjänar huvudsakligen må 9-13, ti 9-11, ons-fre 9-13. Chatten är avsedd för kunder vid mödra- och barnrådgivningen.

Rådgivningens familjehandledning handleder familjer per telefon istället för hembesök. Familjehandledaren nås på numret 040 480 2247, må-fre kl. 8-10.

Mer information: Rådgivningstjänsterna bereder sig på en utbredd coronaepidemi

Socialtjänster för barnfamiljer

Servicehandledningens chatt betjänar vardagar kl. 9-11. Hos oss kan man fråga om socialtjänster, till exempel gällande ekonomiska svårigheter, livskriser, problem i vardagen, rusmedelsproblem eller andra besvärliga livssituationer.

Du kan också ringa kundrådgivningens servicenummer tfn. 02 262 5001 (vardagar kl. 9-14)

Nödsituationer

Socialjourens kunder är sådana som behöver brådskande vård, trygghet och hjälp. Socialjouren svarar på akuta behov av socialtjänster för såväl Åbobor som barn och andra åldersgrupper som vistas i kommunen. Vid enheten tar man emot barnskyddsanmälningar samt kontakt och anmälningar i enlighet med socialskyddslagen.

 • Socialjouren kan kontaktas dygnet runt per telefon, tfn. 02 262 6003.

Hjälp vid problem med rusmedel och missbruk

Ifall du oroar dig över din egen alkoholanvändning lönar det sig att genast söka hjälp. Den riksomfattande rusmedelsrådgivningen dejourerar dygnet runt, och det kostar inget att ringa. Rusmedelsvård fås genom att boka tid till din hälsostation eller via din egen socialarbetare. Där får du hjälp med att kartlägga din rusmedelsanvändning och att söka dig till lämplig rusmedelsvård. Alternativt kan du även söka dig till Åbos A-klinik.

 • Åbos hälsostationer och tidsbokning
 • A-kliniken: Tidsbokning, handledning och rådgivning må-fre kl. 8-18 tfn. 010 506 5550. Mer information (på finska): www.a-klinikka.fi/a-klinikka-turku.
 • Ehyt ry:s rusmedelsrådgivning 0800 900 45. Den riksomfattande, avgiftsfria rusmedelsrådgivningstelefonen betjänar varje dag dygnet runt. Samtalen är anonyma och konfidentiella.

Mer information: Åbo stad trappar upp missbrukartjänsterna i coronaepidemin

Hjälp vid våld i familjen och i nära relationer

I våldsamma situationer är det ytterst viktigt att få hjälp snabbt. I nödsituationer ring 112.

 • Du kan kontakta socialjouren vid brådskande fall, dygnet runt, tfn. 02 262 6003.
 • Åbo mödra- och skyddshem erbjuder skydd dygnet runt oberoende kön då när man inte kan stanna hemma. Tfn. 02 513 4100.
 • Nollinjen hjälper alla som har upplevt psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld eller hot om våld i en nära relation tfn. 080 005 005.

Mer information: Åbo stad trappar upp missbrukartjänsterna i coronaepidemin - Det finns hjälp att få även vid våld i nära relationer

Permittering, arbetslöshet eller avbrott i löneutbetalning

Många finländare oroar sig över arbete och pengar, om de kommer bli arbetslösa eller permitterade på grund av begränsningar som gjorts för coronaviruset.

Mer information: TE-tjänster: Så här inleder du din jobbsökning

Evenemang, stöd och idéer för familjeaktiviteter på nätet

Motionstips, konsertinspelningar, teater och andra evenemang erbjuds också på nätet. Du kan delta i dessa virtuella evenemang hemifrån.  

Se alla evenemang: 

Motionstips i hemmet för alla åldrar:

Tips på gemensamma familjeaktiviteter och som stöd för uppfostran:

   Nyckelord: