Bastutjänst

Bastutjänsten är tillsvidare en tvättjänst. Basturna är stängda på grund av undantagsåtgärder som tagits på grund av coronaviruset.

Stängningen är en försiktighetsåtgärd för att förhindra spridningen av coronaviruset. Försiktighetsåtgärderna beror inte på misstankar om coronavirussmitta eller -exponering.

Vi beklagar situationen.

AVGIFTER FÖR BASTU/TVÄTTJÄNSTEN

  • Serviceavgift för bastu/tvättjänst 5,80 €
  • Transport 5 €
  • Bastu/tvättjänst och transport sammanlagt 10,80 €.

Med bastu/tvättjänsten som ordnas av Åbo stads stödtjänster kan klienten tvätta sig varje vecka, om det inte är möjligt att tvätta sig hemma med assistans. Tjänsten förverkligas som tvättjänst på grund av restriktionerna som beror på coronaviruset. Det är möjligt att få en transport till tjänsten. Tjänsten ordnas vid behov som tillfällig tjänst t.ex. som stöd för rehabilitering eller under tiden som ändringsarbeten utförs i bostaden.

Bastutjänsten är avsedd för de vars tvättrum där hemma är krångliga eller bristfälliga för tvätten. Tjänsten är också avsedd för klienter vars funktionsförmåga, fallrisk, svindel, psykiska hälsa eller minnessjukdom gör att de inte tryggt kan tvätta sig hemma med stöd av hemvården eller närstående.

Besöksadress: 

Telefon:

Finskspråkig service 02 262 6164
Svenskspråkig service 02 262 6174
Åbo stads telefonväxel 02 330 000

Öppettider

Finskspråkig service
mån - fre 09:00 - 15:00

Speciella öppettider

Svenskspråkig service
mån - fre 09:00 - 12:00

Besöksadress: 

Fiskarsinkatu
20750 Åbo

Telefon:

Rådgivning och handledning till nya kunder på finska kl. 9-15: 02 262 6164
Rådgivning och handledning till nya kunder på svenska kl. 9-12: 02 262 6174
Stödservicekunder 050 373 1037
Servicehandledare och chef för tvättjänsten 040 673 8216
Åbo stads telefonväxel 02 330 000
E-post: 
vanhuspalveluiden.tukipalvelut@turku.fi

Öppettider

Telefontid
mån - fre 09:00 - 12:00
Nyckelord: