Äldrerådet

Ta kontatk

Mer uppgifter

Äldrerådet granskar olika ärenden ur äldre personers synvinkel och är ett samarbetsorgan för staden och de pensionärs- och äldreorganisationer som är verksamma inom stadens område.

Äldrerådet gör motioner och framställningar samt ger utlåtanden i ärenden som gäller åldringar och äldre stadsbor. Äldrerådet syftar till en samverkan mellan de olika myndigheterna, den äldre befolkningen och de organisationer och offentliga samfund som representerar den äldre befolkningen.

Äldrerådets verksamhet grundar sig på lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre.

Målet är att utveckla ett serviceutbud som motsvarar de äldres behov i en tvåspråkig stad. Även planeringen och byggandet av miljön uppmärksammas så att de begränsningar som åldern medför beaktas i planläggningen och i allt offentligt byggande. Målet för verksamheten är att förbättra den äldre befolkningens möjligheter att klara sig och på ett jämställt sätt delta i samhället.

Äldrerådet 2019-2021

MedlemVice

vice ordförande
Soili Raitanen
Punainen Risti, Turun osasto
soili.raitanen@pp.nic.fi

Kaija Kiessling
Turun Työväen Eläkeläiset ry
 

Aira Hellström
Turun kansalliset seniorit ry
aira.hellstrom@seniorijelppi.fi

Hissu Kytö
Daisy Ladies ry
hissu.kyto@gmail.com

Pekka Paatero
Turun Sotaveteraanit ry
Pekka.paatero@redcross.fi

Eija Ketola
Turun seudun senioriopettajat ry

Marjut Aalto
Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry
marjut.aalto@muistiturku.fi

Hilkka Mattila
JHL Turku eläkeläiset ry

Per-Olof Nordin
Åbo svenska pensionärsklubb rf
 

Mirja Hovirinta
Turun Eläkeläiset ry

Timo Nurmio
Turun Eläkkeensaajat ry 

Irja-Mai Numminen
Itä-Turun Eläkkeensaajat ry

Eini Pihlajamäki
Lounais-Suomen Loma ja virkistys ry
eini.pihlajamaki@nic.fi

Väinö Lindberg
Turun Seudun Romanit ry
vaino.lindberg@hotmail.com

Risto Saari
Valtion Eläkkeensaajat
VES Turku ry
rjsaari@gmail.com

Tarja Lessig
Ikinuoret Eläkkeensaajat ry

Förtruendemannen

MedlemVice

Ordförande
Ulla-Maija Vierimaa
etunimi.sukunimi@turku.fi

 

Hannele Mustonen
etunimi.sukunimi@turku.fi

Anita Birstolin
etunimi.sukunimi@turku.fi

Pirjo Saarinen
etunimi.sukunimi@turku.fi

Matti Rantanen
etunimi.sukunimi@turku.fi

Ilari Luojola
etunimi.sukunimi@turku.fi
Maisa Saloniemi
etunimi.sukunimi@turku.fi

Sari Lähteenmäki
etunimi.sukunimi@turku.fi

Pekka Aho
etunimi.sukunimi@turku.fi

Jyrki Åland
etunimi.sukunimi@turku.fi