Äldrerådet

Vårens möten

  • 22.2. kl 13

  • 22.3. kl 13

  • 26.4. kl 16.30

  • 7.6. klo 9

Ta kontatk

Mer uppgifter

Äldrerådet granskar olika ärenden ur äldre personers synvinkel och är ett samarbetsorgan för staden och de pensionärs- och äldreorganisationer som är verksamma inom stadens område.

Äldrerådet gör motioner och framställningar samt ger utlåtanden i ärenden som gäller åldringar och äldre stadsbor. Äldrerådet syftar till en samverkan mellan de olika myndigheterna, den äldre befolkningen och de organisationer och offentliga samfund som representerar den äldre befolkningen.

Äldrerådets verksamhet grundar sig på lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre.

Målet är att utveckla ett serviceutbud som motsvarar de äldres behov i en tvåspråkig stad. Även planeringen och byggandet av miljön uppmärksammas så att de begränsningar som åldern medför beaktas i planläggningen och i allt offentligt byggande. Målet för verksamheten är att förbättra den äldre befolkningens möjligheter att klara sig och på ett jämställt sätt delta i samhället.

Äldrerådet 2021-2023

MedlemVice

Marjut Aalto (ordförande)
Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry
marjut.aalto@muistiturku.fi

Eira Tuulikki Pessi
Valtion Eläkkeensaajat VES-TURKU ry
eiratuulikki@gmail.com

Aira Hellström
Turun kansalliset seniorit ry
aira.hellstrom@seniorijelppi.fi

Matti Puhakka
Hirvensalon omakotiyhdistys
Mattipuhakka44@gmail.com

Pekka Paatero
Turun Sotaveteraanit ry
pekkapaatero1@gmail.com

Hissu Kytö
Daisy Ladies ry
hissu.kyto@gmail.com

Eija Ketola
Turun seudun senioriopettajat ry
eija.m.ketola@gmail.com

Tuuli Tuomi
Yhdessä-yhdistys
tuomi.tuuli@gmail.com

Katja Havula
Turun Seudun Omaishoitajat ry
katjahavula.omaishoitajat@pp.inet.fi

 

Margita Vainio
Åbo svenska pensionärsklubb r.f.
margita.vainio@gmail.com

Eini Pihlajamäki
Lounais-Suomen Loma ja Virkistys ry
eini.pihlajamaki@nic.fi

Kaj-Olof Engblom
Eläkeliiton Turun yhdistys ry
engblom.kaj@gmail.com

Tuula Paakkola
Suomen Punainen Risti Turun osasto
tuula.paakkola@sprturku.fi

Rauni Niinimäki
Turun Seudun Vanhustuki ry
raunin15@gmail.com

Timo Nurmio
Turun Eläkkeensaajat ry
timo.nurmio@turku.fi

Förtruendemannen

MedlemVice
Jouko Laakso (varapj)
jouko.laakso@pp.inet.fi
Pekka Aho
ahopekka586@gmail.com
Johanna Fonsell
fonsell.keskusta@gmail.com
Henna Lempiäinen
Hm.lempiainen@gmail.com
Ilari Luojola
ilariluojola@gmail.com
Jorma Lehti
jorma.lehti51@gmail.com
Ulla-Maija Vierimaa
ulla-maija.vierimaa@turku.fi
Hannele Mustonen
hannele.mustonen@turku.fi
Outi Kivinen
outi-kivinen@outlook.com
Ritva Rokka
ritva.rokka47@gmail.com

Tapio Lahti
tapio.juhani.lahti@gmail.com

Vesa-Pekka Rantalainen
vesapekka.rantalainen@gmail.com

Merja Hakanen
merja.50@hotmail.com
Olavi Mäkinen
olavi.makinen@windowslive.com

Representanter för äldre rådet kommer på café tori tori i kauppatori eerikingatu paviljon i otava under vårsäsongen 2023

  • 10.1. Lahti Tapio, Laakso Jouko, varapj.

  • 7.2. Ketola Eija, Pessi Eira

  • 7.3. Kivinen Outi, Luojola Ilari

  • 11.4. Laakso Jouko, varapj., Vainio Margita

  • 9.5. Aalto Marjut, pj., Vierimaa Ulla-Maija

  • 6.6. Paatero Pekka, Paakkola Tuula