Delta och påverka

Du har rätt att få information om beredningen av stadens ärenden och beslut samt att lätt få din röst hörd. Åbo stad betjänar åboborna och handlar ansvarsfullt i samarbete med invånare, kunder och samarbetspartner.

Ge feedback

Till feedbacktjänsten kan du skicka ris och ros samt utvecklingsförslag gällande stadens tjänster och verksamhet såsom boende, välfärd, hälsovård, undervisning, motion och kultur. Den feedback som kommer in ger oss information om det som invånarna går och funderar på och hjälper oss att utveckla Åbo till en ännu bättre plats att bo på.

Säg din åsikt

Var med och utveckla staden och delta i öppna höranden.

Asukasbudjetti 2020

Asukasbudjetti är Åbo stads modell för deltagande budgetering. Åboborna får föreslå, utveckla och rösta om hur en miljon euro ska användas under år 2020.

Påverka via din egen grupp

I Åbo verkar sju påverkargrupper som invånarna kan ta kontakt med: Barnens parlament, ungdomsfullmäktige, handikapp- och äldrerådet samt rådet för mångkulturalism och kommittén för jämlikhet och likställdhet samt föreningsparlamentet.

Påverkargrupperna främjar frågor som gäller t.ex. välfärd, hälsa, boende och tillgänglighet. 

Man kan också påverka genom kundråd, genom att svara på enkäter och genom att delta i diskussionsmöten.

Rösta i kommunalvalet

Den högsta beslutanderätten i Åbo stad utövas av stadsfullmäktige som väljs av invånarna. Åbo stadsfullmäktige består av 67 ledamöter. Stadsfullmäktige väljs genom kommunalval vart fjärde år.

Stadsstyrelsen svarar för stadens förvaltning och ekonomi samt beredningen och verkställigheten av stadsfullmäktiges beslut. Stadsstyrelsen består av 13 ledamöter som väljs av stadsfullmäktige. Beslut fattas också i nämnder och direktioner.

Fullmäktigemöten kan följas från åskådarläktaren, i en direktsändning eller via videoinspelningar.

Delta i samtalet

Åbo stad är aktiv i sociala medier. Kom med! Diskussionsinlägg om aktuella teman är också välkomna.