Föreningsparlamentet

  • Syftet är att öka samarbetet mellan idrottsväsendet och idrottsföreningar i Åbo
  • Målet med samarbetet är att åbobor rör på sig tillräckligt
  • Grundad i Åbo 24.3.2004
  • Expertorgan
  • Föreningarna i Åbo väljer medlemmarna till parlamentet
  • Mandatperioden är två år, hälften av medlemmarna har årligen turen att avgå

Det omfattande, mångsidiga och kunniga nätverket av idrottsföreningar har ca 60 000 medlemmar, varav över 25 000 är under 20 år och är en central serviceproducent i Åbo.