Centralvalnämnden

Mötestider under våren 2023

 • 18.01.2023 klo 16.00
 • 13.02.2023 klo 16.00
 • 06.03.2023 klo 16.00
 • 23.03.2023 klo 16.00
 • 27.03.2023 klo 16.00
 • 29.03.2023 klo 16.00
 • 31.03.2023 klo 19.00
 • 02.04.2023 klo 09.00
 • 08.05.2023 klo 16.00
 • 30.05.2023 klo 16.30

Mötestider under hösten 2023

 • 04.09.2023 klo 16.00

Enligt vallagen ska kommunen tillsätta en kommunal centralvalnämnd för att ansvara för valarrangemangen vid olika val. Centralvalnämndens medlemmar väljs alltid ut för respektive mandatperiod under fullmäktiges första sammanträde.

Välfärdsområdesval 2022

Välfärdsområdesvalet förrättas den 23 januari 2022 klockan 9.00–20.00. Förhandsröstning i Finland 12.–18.1.2022. Information om välfärdsområdesvalet har sammanställts på sidan vaalit.fi och på Åbo stadens webbsidan välfärdsområdesval 2022.

Besöksadress: 

Slottsgatan 31
20100 Turku

Telefon:

02 232 5600
E-post: 
keskusvaaliltk@turku.fi
Nyckelord: