Finska sektionen

MÖTESHANDLINGAR

Det justerade protokollet jämte anvisningar för ändringssökande publiceras i det allmänna datanätet femte arbetsdagen efter sammanträdet.

Föredragningslistor och protokoll (på finska)

Tillgänglighetsutlåtande, föredragningslistor och protokoll

 

Mötestider under hösten 2021

  • 09.09.2021 klo 17.00
  • 07.10.2021 klo 17.00
  • 11.11.2021 klo 17.00
  • 09.12.2021 klo 17.00

Nämnden för fostran och undervisning har en finsk sektion, vars uppgiftsområde omfattar den finskspråkiga småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen, yrkesutbildningen och den allmänbildande vuxenutbildningen. Sektionen svarar för ordnandet och utvecklandet av verksamheten inom sitt uppgiftsområde.

Sektionen har 11 ledamöter. Varje ledamot har en personlig ersättare.

Ärenden i den finska sektionen inom nämnden för fostran och undervisning föredras av direktören för serviceområdet för småbarnspedagogik, direktören för serviceområdet för den grundläggande utbildningen, direktören för serviceområdet för gymnasieutbildning och allmänbildande vuxenutbildning och direktören för serviceområdet för yrkesutbildning.

Sektionens sekreterare är Merja Jokela.