Tillgänglighetsutlåtande, föredragningslistor och protokoll

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten ah.turku.fi och har upprättats/uppdaterats 1.10.2020. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, enligt vilken webbtjänster för den offentliga förvaltningen ska vara tillgängliga.

Tjänstens tillgänglighet har utvärderats av en utomstående expertorganisation.

I detta tillgänglighetsutlåtande berättas hur lagen om tillhandahållande av digitala tjänster iakttas i tjänsten Föredragningslistor och protokoll, vilka bristerna i webbplatsens tillgänglighet är och hur du kan ge oss respons om tillgänglighetsproblem.

Tillgänglighetsstatus:

Webbtjänsten Föredragningslistor och protokoll uppfyller delvis de tillgänglighetskriterier på nivåer-na A och AA som krävs enligt lag (WCAG 2.1).

Innehåll eller funktioner som ännu inte är tillgängliga (enligt WCAG-kriterierna):

Möjlig att uppfatta: Alternativa texter till bilder

Bildinnehållet har inte ett textalternativ.
Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

 • 1.4.5 Text i form av bild

Möjlig att uppfatta: Kontrasten mellan färgkombinationer

Kontrasten mellan färgkombinationer är inte tillräcklig i pdf-filer.
Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

 • 1.4.1 Användning av färger

Möjlig att uppfatta: Innehållet i förstoringar

Innehållet anpassar sig inte till olika förstoringar.
Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

 • 1.4.10 Responsivitet (inofficiell översättning)

Hanterbar: Konsekvensen i rubrikhierarkin

Strukturering med beskrivande rubriker saknas.
Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

 • 2.4.6 Rubriker och ledtexter/etiketter

Hanterbar: Länktexter

Länktexterna är inte beskrivande.
Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

 • 2.4.4 Syftet med en länk (i sammanhanget)

Hanterbar: Logisk läsordning

Läsordningen är inte logisk för dem som använder tangentbord.
Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

 • 2.4.3 Fokusordning

Begriplig: Tydlig navigering

Navigeringen är inte tydlig.
Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

 • 3.2.3 Konsekvent navigering

Begriplig: Webbsidans språk

Språket på webbsidorna har inte alls angetts.
Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

 • 3.1.1 Sidans språk

Begriplig: Taggning av pdf-filer

Pdf-filer är inte taggade så att innehållet är tydligt med skärmläsare.
Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

 • 3.2.4 Konsekvent identifiering

Robust: Beskrivande namn på webbsidorna

Webbsidorna saknar beskrivande namn.
Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

 • 4.1.2 Namn, roll, värde

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist på vår webbplats?

Vi strävar efter att kontinuerligt förbättra tillgängligheten i vår webbtjänst Föredragningslistor och protokoll. Om du upptäcker problem som inte har beskrivits på denna sida, meddela oss så gör vi vårt bästa för att avhjälpa bristerna. Vi svarar normalt inom en vecka. Enligt lagen är svarstiden högst 14 dygn.

Gällande webbtjänsten Föredragningslistor och protokoll trädde tillgänglighetskraven i kraft 23.9.2020.

Ge tillgänglighetsrespons via detta webbformulär (länken öppnas i ett nytt fönster) 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakar efterlevnaden av tillgänglighetskraven. Om du inte är nöjd med det svar du har fått av tjänstens ansvarsperson eller inte får något svar alls inom två veckor, kan du lämna in en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvalt-ningsverkets webbplats finns noggranna anvisningar om hur du kan anföra besvär och hur ärendet behandlas.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillganglighetskrav.fi  
saavutettavuus(at)avi.fi
telefonnummer växel 0295 016 000
Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019)

Vi erbjuder stöd till användare som inte har tillgång till digitala tjänster
Vid Åbo stads allmänna serviceställen:

 • Stadens registratur (Puolalagatan 5, 20100 Åbo, Åboservicens lokaler, telefon 02 330 033)
 • Monitori i Skansen (Skansgatan 10, 20730 Åbo, telefon 040 160 4556)
 • Monitori vid Salutorget (Auragatan 8, 20100 Åbo)

Tillgängligheten i Åbo stads webbtjänster och digitala tjänster granskas kontinuerligt

Åbo stad ansvarar för webbtjänsten turku.fi. Vi vill att så många användare som möjligt kan använda våra digitala tjänster. Vi beaktar tillgängligheten i utvecklingen av våra digitala tjänster och arbetar hela tiden för att förbättra den.

Åbo stads kunskaper i tillgänglighet utvecklas systematiskt och målmedvetet. Stadens ramavtalsleve-rantörer inom tillgänglighet utvärderar stadens befintliga digitala tjänster och webbplatser. På basis av utvärderingen utvecklas tillgängligheten i varje tjänst till den nivå som lagen kräver.

Vid utvecklingen och upphandlingen av nya webbtjänster beaktas tillgängligheten ända från början. Tillgänglighetsutbildning ordnas till alla parter som deltar i utvecklingen av webbtjänsterna och i innehållsproduktionen.  I staden pågår ett projekt för att uppnå kraven i tillgänglighetslagen fram till sommaren 2021.

Webbtjänsten Föredragningslistor och protokoll lanserades 1997.