Ungdomsfullmäktige

Ta kontakt!

Sammanträden 

11.5. kl 17 Stadshuset
24.8. kl 17 Stadshuset
28.9. kl 17 Stadshuset
26.10. kl 17 Stadshuset
16.11. kl 17 Stadshuset
14.12. kl 17 Stadshuset

Protokoll (senaste)

Hedersungdomsledamöter

Åbo ungdomsfullmäktige

Ordförande 2022-23

Ordförande Aisha Abudu
1. vice ordförande Samuel Oliveros De Nordenflicht
2. vice ordförande Shilan Moulani

Sekreterare 2022-23

Sekreterare Janne Tikkanen
Vice sekreterare Milla Lindroos

Informatör 2022-23 
Vladislava Silkina
Amanda Vierjoki

 

Ungdomsfullmäktige i Åbo bevakar ungdomarnas intressen och främjar ungdomarnas möjligheter att delta och påverka olika frågor i Åbo.

Åbo stads högstadier, gymnasier och yrkesläroanstalter, Steiner-skolan och Turun normaalikoulu är representerade i ungdomsfullmäktige och dessutom också Internationella skolan i staden. Ungdomsfullmäktige 2022-23 har 32 ordinarie ledamöter och 10 ersättare i åldern 13−18 år. Mandattiden är två år. Ungdomsfullmäktige fattar varje år beslut om att bevilja pengar till ungdomarnas projektidéer och kan enligt prövning tillsätta arbetsgrupper som också kan ha andra medlemmar än ungdomar som är invalda i ungdomsfullmäktige.