Ungdomsfullmäktige

Ungdomsfullmäktige i Åbo bevakar ungdomarnas intressen och främjar ungdomarnas möjligheter att delta och påverka olika frågor i Åbo.

Åbo stads högstadier, gymnasier och yrkesläroanstalter, Steiner-skolan och Turun normaalikoulu är representerade i ungdomsfullmäktige och dessutom också Internationella skolan i staden. Ungdomsfullmäktige 2018-19 har just nu 24 ordinarie ledamöter och 18 ersättare i åldern 13−18 år. Mandattiden är två år.

Ungdomsfullmäktige fattar varje år beslut om att bevilja pengar till ungdomarnas projektidéer och kan enligt prövning tillsätta arbetsgrupper som också kan ha andra medlemmar än ungdomar som är invalda i ungdomsfullmäktige. Det finns det 10 000 euro att fördela till olika projekt. Per projekt beviljas högst 2000 euro. Följande ansökningstid för ungdomsfullmäktiges projektpengar är 28.1.-24.2.2019 och då finns ansökningsblanketten på nätet https://lomakkeet.turku.fi. Ytteligare infromation finns här:  www.turku.fi/sv/ungdomsfullmaktigespengar.

Ordförande 2018-19

Ordförande Niklas Vaulanen
1. viceordförande Mette Hämeenaho
2. viceordförande Tatu Alari

Sekreterare 2018-19

Sekreterare Eric Vara
Vicesekreterare Linnea Eerola

Informatör 2018-19

Informatör Pilto Silja
Viceinformatör Veera Sellgren