Ungdomsfullmäktige

Ta kontakt!

 

Sammanträden

  • 27.1.2021 kl 17 E-möte eller stadshuset
  • 24.2.2021 kl 17 E-möte eller stadshuset
  • 31.3.2021 kl 17 E-möte eller stadshuset
  • 28.4.2021 kl 17 E-möte eller stadshuset
  • 19.5.2021 kl 17 E-möte eller stadshuset

Protokoll (senaste)

Föredragningslista

 

Projektfinansiering för 2021

Ansökningstiden för 2021 års projektfinansiering pågår 25.1-14.2.2021. Ansökningsblanketten fylls i på webben https://lomakkeet.turku.fi.

 

Ungdomsfullmäktige i Åbo bevakar ungdomarnas intressen och främjar ungdomarnas möjligheter att delta och påverka olika frågor i Åbo.

Åbo stads högstadier, gymnasier och yrkesläroanstalter, Steiner-skolan och Turun normaalikoulu är representerade i ungdomsfullmäktige och dessutom också Internationella skolan i staden. Ungdomsfullmäktige 2020-21 har just nu 34 ordinarie ledamöter och 10 ersättare i åldern 13−18 år. Mandattiden är två år. Ungdomsfullmäktige fattar varje år beslut om att bevilja pengar till ungdomarnas projektidéer och kan enligt prövning tillsätta arbetsgrupper som också kan ha andra medlemmar än ungdomar som är invalda i ungdomsfullmäktige.

Projektfinansiering för 2021

Ansökningstiden för 2021 års projektfinansiering pågår 25.1-14.2.2021. Ansökningsblanketten fylls i på webben https://lomakkeet.turku.fi.

Ungdomarna presenterar sina projektidéer vid ungdomsfullmäktiges möte den 31 mars 2021. Ungdomsfullmäktige röstar fram de idéer som beviljas finansiering. Projekten genomförs under 2021.

 

Åbos ungdomsfullmäktigeval 2019

I november 2019 väljs nya Åbo ungdomsfullmäktige för mandatperioden 2020–2021. Ungdomsfullmäktige tar ställning till ärenden som berör ungdomar, ordnar olika evenemang, beviljar finansiering för projekt som planerats av ungdomar samt samarbetar med stadens aktörer och andra instanser.

Kandidatuppställningen i valet till Åbo ungdomsfullmäktige pågick 9–29.9.2019. Ungdomsfullmäktigevalet förrättades vecka 45 Sammanlagt 70 ungdomar som är födda 2001–2006 och bor eller studerar i Åbo ställde upp som kandidater. Det totala valdeltagandet var 50,2 %, vilket är 3 procent bättre jämfört med det föregående valet hösten 2017.

Utgående från de givna rösterna och med stöd av det nya valsättet är antalet ordinarie ledamöter 34 och antalet ersättare 10 i Åbo ungdomsfullmäktige under mandatperioden 2020–21. Av de ordinarie ledamöterna representerar 17 årskurserna 7–9, 12 gymnasiet och 5 yrkesinstitutet. Av ersättarna representerar 6 årskurserna 7–9 och 4 gymnasiet. Tolv av dem som nu valts till ungdomsfullmäktige var ledamöter eller ersättare också under den föregående tvåårsperioden.

Alla kandidater 2019

Åbo ungdomsfullmäktige 2020-21 (pdf)

Åbo ungdomsfullmäktige 2020-21

Åbo ungdomsfullmäktige 2020-21 (pdf)

Ordförande 2020-21

Ordförande Mette Hämeenaho
1. vice ordförande Viljami Vahvaselkä
2. vice ordförande Sakari Seespuro

Sekreterare 2020-21

Sekreterare Edit Euro
Vice sekreterare Salli Lindén

Informatör 2020-21

Informatör Veera Sellgren
Vice informatör Pihla Kivijärvi