Nämnder

Medlemmar och möten

Nämndernas medlemmar, sammanträdestider, föredragningslistor och protokoll hittar du på respektive förtroendeorgans webbplats.

Över 10 år gamla protokoll finns tillgängliga på Åbo stadsarkiv.

Stadens organ omfattas förutom av stadsfullmäktige och stadsstyrelsen även av nämnder och direktioner samt deras sektioner och kommittéer.

Åbo har elva nämnder och två direktioner för affärsverk.

Nämnder

Regionala nämnder

Kommittéer