Nämnder

Medlemmar och möten

Nämndernas medlemmar, sammanträdestider, föredragningslistor och protokoll hittar du på respektive förtroendeorgans webbplats.

Över 10 år gamla protokoll finns tillgängliga på Åbo stadsarkiv.