Betalning av stadens räkningar

Bästa kund,

Det finns en fördröjning i vår fakturering, särskilt för välfärdstjänster, men vi arbetar just nu med fakturorna. Bilden på fakturan visar nödvändig kontaktinformation och i frågor som rör kundreskontra kan du nå oss på 040 486 9531 på vardagar från klockan 9 till 13.

Stadens fakturering kommer att ändras från och med 1.6.2021

Stadens räkningar har en tydligare utformning och tillgängligheten har tagits i beaktande. Stora förändringar kommer också att ske i e-faktureringskontrakten.

Åbo stads faktureringssystem kommer att förnyas från och med 1.6.2021. Detta betyder att du i fortsättningen betalar alla räkningar som skickats av staden med ett e-fakturaavtal. Ett separat avtal måste dock göras för Egentliga Finlands regionala räddningsverk och Åbo arbetshälsovård.

Med ändringen blir det enklare än tidigare att göra e-faktura- och direktbetalningsavtal. Ta dock en sak i beaktande: du kommer att få din följande faktura hem i pappersformat. Referensnumret på fakturan behövs för att ingå ett e-fakturaavtal och när e-fakturaavtalet har gjorts får du nästa faktura i nätbanken. Gamla e-fakturaavtal upphör 1 juni 2021.

Vänligen kontakta vår kundtjänst ifall du hittar fel i fakturorna. Vi satsar på vår kundtjänst för att hjälpa dig med eventuella faktureringsproblem.

Åbo stads servicenummer 040 486 9531 kommer att besvaras på vardagar från 9 till 13. Välj från menyn:

  1. Överföringar av förfallodatum och beställning av fakturakopior
  2. Ärenden gällande betalningstak
  3. Fakturering för de äldres tjänster
  4. Andra ärenden gällande försäljningsfakturering

Vänligen ta i beaktande att ifall räkningen är i indrivningsprocessen bör du vara i kontakt med kommunens inkassotjänster vid Sarastia Kuntaperintä Oy, via telelefon (020 6399 420, vardagar från 9 till 12) eller per e-post asta.perinta@sarastia.fi

Fakturor från Åbo stad kan förutom via nätbetalningar även betalas via stadens kassaservice i Salutorgets Monitori på adressen Auragatan 8 | KOP-kolmio.

Salutorgets Monitori | Turku.fi

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER