Anmäl dig

Anmälan till 2022 Beyond 2030 Challenge har avslutats!

Beyond 2030 Challenge – kombinera vetenskap och teknologi, rädda planeten och människan

Anmälan till tävlingen har avslutats. Alla gymnasie- och yrkesutbildningsstudenter vid en finländsk läroanstalt kan bilda ett team på 1–4 personer och anmäla sig till tävlingen.