Samarbetspartner

Huvudarrangörer

Tävlingens huvudarrangörer är Åbo stad och Bayer. För stadens del ansvarar STEAM Turku för genomförandet.

 

I samarbete med

Cadmatic, GenelecGranlundPerkinElmerTurku Energia och Wärtsilä.

 

 

Nyckelord: