Tävlingens framskridande

1. Anmälningsfasen

Lag på 1–4 personer som anmäler sig med i tävlingen ska förbereda en kort beskrivning av sitt vetenskapliga projekt senast den 25 oktober 2021. Beskrivningen ska vara högst en sida lång och innehålla följande:

1)    Kort beskrivning av idén

Den föreslagna lösningen måste svara på ett problem eller en utmaning relaterad till hållbar utveckling. Det kan till exempel relatera till kampen mot klimatförändring, hållbar utveckling, välfärdsteknologi, hälsoteknologi, minskning av fattigdom och sjukdomar, minskning av skräp i havet eller andra hot mot mänsklighetens och/eller planetens framtid. Kreativitet, aktualitet, innovation och STEAM-anda är ett plus!

Inspiration kan till exempel sökas från FN:s mål för hållbar utveckling.

2)    Kort beskrivning av projektet (uppgifter och åtgärder)

Beskriv kortfattat hur projektet kommer att utföras, vem det är som utför den, vilka åtgärder och med vilken tidtabell. Det material som krävs för projektet anskaffas av själv eller via läroanstalten.

Deltagarna får expertstöd för genomförandet av projekten från studenter vid Teknologicampus Åbo från projektfasen, som, framåt börjar den 1 november. Vi uppmuntrar deltagarna att släppa loss sin kreativitet i planeringsfasen eftersom det är möjligt att definiera idén med hjälp av en expert i ett senare skede!

3)    Det förväntade resultatet

Beskriv kort hurudan det förväntade resultatet skulle vara, till exempel en applikation, en ny apparat, verksamhetsmodell eller dylikt. 

Beskrivningen lämnas in elektroniskt som en högst en sida lång skriftlig beskrivning. Lämna in den senast 25.10.2021.

2. Projektfas I

Den preliminära juryn väljer ut 25 bidrag från de bidrag som lämnats in senast 25.10.2021 för den första projektfasen, som börjar 1.11.2021 och slutar 08.12.2021. Lagen som går vidare till första projektfasen handleds och sparras av studerande vid högskolorna i Åbo (Åbo universitet, Åbo Akademi, Åbo yrkeshögskola, Yrkeshögskolan Novia). De studerande som sparrar lagen får ett litet arvode för arbetet.

Juryn väljer de tio bästa tävlingsbidragen, bland de som returnerats senast den 8 december, till semifinalen som ordnas 14.1.2021. De valda bidragen tillkännages den 21 december 2021. Under semifinalen får lagen presentera sina projekt för tävlingsjuryn, som väljer de fem bästa bidragen bland semifinalisterna för tävlingens andra projektfas.

Semifinalen kommer att ordnas enligt rådande coronaanvisningar och streamas nationellt.

Huvudkriteriet för utvärdering av projekt är hur arbetet har använt vetenskap och teknik för att lösa ett problem anknutet till hållbar utveckling (ekologisk, social, ekonomisk eller mänsklig). 

Hur ska projektet returneras och dokumenteras?

Målet med den första projektfasen är att lagen ska utveckla och bearbeta den projektplan de har lämnat in till tävlingen. Lag har möjligheten att använda högskolementorernas stöd och hjälp i sitt projekt. Detta är valfritt, men rekommenderas.

Den maximala längden på en rapport är fem sidor, exklusive titelsidan, innehållsförteckningen, källor och appendix.Projekt rapport lämnas in skriftlig (Word- eller PDF-fil).

Första projektfasens utvärderingskriterier

Rapporterna kommer att utvärderas enligt följande kriterier:

1. Betydelse, omfattning och karaktär av projektets problem/utmaning

- Juryn kommer att utvärdera betydelsen och effekten av problemet inom hållbar utveckling som teamet valt. Har det valda problemet och dess lösning liten eller stor påverkan (människor, miljö etc.)

2. Nivån och kvaliteten på den skriftliga rapporten

- Juryn utvärderar strukturen i den skriftliga rapporten (problemdefinition, bakgrundsstudie, hypoteser, struktur, slutsatser)

3. Förslag till lösning på problemet inom hållbar utveckling

- Juryn utvärderar originaliteten och kreativiteten i den föreslagna lösningen

3. Projektfas II

Tävlingens jury väljer de fem bästa projekten till tävlingens andra projektfas i semifinalen som ordnas den 14 januari 2022. Den andra projektfasen börjar 17.1.2022 och slutar 16.3.2022.

Under den andra fasen av projektet kommer lagen att slutföra sitt projekt med hjälp av högskolementorerna och gör en cirka fem minuters demonstrationsvideo av projektet, som kommer att presenteras vid prisgalan i april. Mer detaljerade instruktioner kommer att uppdateras under sommaren 2021.

4. Finalfasen

Lagen presenterar sina tävlingsbidrag till juryn som väljer vinnaren i prisgalan som ordnas i den 1 april 2022.

Juryn består av representanter från Åbo stad, Bayer, högskolorna och andra samarbetspartners.

Tävlingens tidtabell

11.8.2021
Tävlingen öppnas på adressen www.turku.fi/sv/beyond2030 och anmälningstiden börjar.

25.10.2021
Anmälningstiden går ut

29.10.2021
Förhandsjuryns val publiceras.

1.11.2021
Projektfas I inleds.

08.12.2021
Projektfas I slutar.

21.12.2021
De tio semifinalisterna publiceras.

14.01.2022
Beyond 2030 Challenge semifinal. Juryn väljer de fem bästa projekten för projektfas II.

17.01.2022
Projektfas II inleds.

16.03.2022
Projektfas II slutar.

01.04.2022
Vinnaren och andra prisbelönade bidrag presenteras vid Beyond 2030-galan.

Nyckelord: