Vad är Beyond 2030 Challenge?

Vad är det?

Beyond 2030 Challenge är en vetenskaps- och teknologitävling som ordnas av Åbo stad och Bayer. Tävlingen lanserades 2020 och år 2021 blir den riksomfattande.

Beyond 2030 Challenge är en tävling i vilken studerande på andra stadiet i Finland bildar lag på 1–4 personer och utvecklar nya idéer i anknytning till vetenskap och teknologi, innovationer och applikationer som 

a) räddar vår livsmiljö (lösningar i anknytning till klimatförändringen, hållbar utveckling, cirkulär ekonomi osv.) och/eller 

b) räddar människan (lösningar i anknytning till social miljö, välfärdsteknologi, minskande av fattigdom och sjukdomar osv.).

Vetenskapstävlingen Beyond 2030 erbjuder studerande en unik möjlighet att uppfinna och utveckla nya idéer i anknytning till vetenskap och teknologi, innovationer och applikationer. Idéer som kunde rädda planeten och människan – nu och i framtiden. Idéerna kan anknyta till klimatförändringen, hållbar utveckling, cirkulär ekonomi eller social miljö eller t.ex. välfärdsteknologi och minskande av fattigdom eller sjukdomar.

Nyckelord: