Bildkonstklass

Bildkonstklassens elevområde är hela Åbo stad. Undervisningen sker i finskspråkiga skolor.

Studierna i bildkonst börjar i tredje klassen och fortsätter genom hela grundskolan.

Målet med studierna är att

- allsidigt lära känna de olika områdena inom bildkonsten

- väcka intresse för bildkonstens, fotografins och filmens värld

- förstå den kommunikation som grundar sig på observationer

- utveckla förmågan att betrakta och varsebli

- utveckla elevens förmåga att uttrycka sig visuellt

- utveckla det konstnärliga, kreativa och personliga uttryckssättet

- ge individuell undervisning och handledning.

Eleverna i en bildkonstklass studerar bildkonst fyra veckotimmar. I studierna ligger tyngdpunkten på teckning, målning, formgivning, grafik, fotografering och film.

Till bildkonstklassen väljs elever från klass 2 på basis av test.

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Services språk:
Finska
Målgrupp: 
Service kategorier: 

Lokaliteter

Till testet anmäler eleverna sig i slutet på hösttermnen och det egentliga testet hålls i januari.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Till testet anmäler eleverna sig i slutet på hösttermnen och det egentliga testet hålls i januari.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska