Bildningssektorns strategiska avtal 2014-2016

Stadsstyrelsen godkände 20.1.2014 det strategiska avtalet som stadsstyrelsen och nämnden för fostran och undervisning uppgjort.

Genom det strategiska serviceavtalet kom stadsstyrelsen och nämnden för fostran och undervisning överens om utgångspunkter, utvecklingsmål och resurser för den verksamhet som lyder under nämnden.

De viktigaste punkterna i sektorns avtal beträffande beskrivningen av verksamheten och dess mål, innefattas i budgeten. Budgeten sammanställs för stadsstyrelsen och stadsfullmäktige. I strategiska avtalet ingår också andra mål och mätare som godkänns i avtalet mellan stadsstyrelsen och sektorn. Avtalet innehåller också de åtgärder som fastställdes i det reformprogram som utarbetades på våren.

Bildningssektorns vision

I Åbo erbjuder fostrings- och undervisningstjänsterna inlärare av alla åldrar förutsättningar att utvecklas som individer utifrån de egna styrkorna och målsättningarna. Bildningssektorn är en attraktiv arbetsplats med inspirerad, uppskattad och kompetent personal. Fostrings- och undervisningstjänsterna i Åbo är bland de bästa i landet och fungerar som gott exempel för andra.

Bildningssektorn verksamhetsidé

Personalen på Åbo stads bildningssektor ordnar högklassiga och mångsidiga fostrings- och undervisningstjänster på ett samhällsansvarigt sätt utgående från kundens behov. Bildningssektorn främjar Åboregionens dragningskraft och invånarnas välmående, livskompetens och aktivitet.

Bildningssektorns värden

Bildningssektorns värden efterföljer stadens gemensamma värden. Utgående från dessa värden har man utarbetat sektorns styrande principer, som är:

  • inriktning på kunden
  • kompetens och kreativitet
  • ansvarstagande
  • jämlikhet och rättvisa
  • internationalism

Länkar till beslut och strategiska avtalet:

Stadsstyrelsen 20.1.2014 och 14.4.2014

Godkännande av bildningssektorns strategiska avtal (SS 20.1.2014 §14) (på finska)
Ändrande av bildningssektorns strategiska avtal (SS 14.4.2014 §152) (på finska)
Bildningssektorns strategiska avtal (på finska)
Karta över bildningssektorns strategi (på finska)

Åbo yrkesinstituts jämlikhetsplan (på finska)