Utställningar

Fr.o.m. 21 mars 2023

Samlingar från när och fjärran

 

I utställningen Samlingar från när och fjärran lyfter Biologiska museet fram skatter ur Åbo museicentralens naturvetenskapliga samlingar, som innehåller sammanlagt nästan 25 000 prover. 

Insekter från fjärran länder ur Lasse Vastamäkis samling, vilka även tidigare har charmat Biologiska museets besökare, spelar huvudrollen i utställningen. I utställningen lyfter man fram inte bara insekter, utan också inhemska växtprover, fågelägg och mineraler, som förutom sitt museala och vetenskapliga värde även bevarar sina plockares arv i samlingarna.

Läs mera om utställningen.

Nyckelord: