Museets historia

Biologiska museet i Åbo öppnades den 15 juli 1907. Startskottet gick redan 1902 i och med en donation. Stadsfullmäktige erhöll 50 000 mark av en anonym person för ett ändamål som skulle meddelas senare. Donatorn visade sig vara affärsmannen, konsul Alfred Jacobson med hustru Hèlène. 

Tanken om ett biologiskt museum i Åbo föddes under en av Jacobssons resor till Stockholm, då de besökte stadens biologiska museum på Djurgården. Byggkommissionen, som Jacobsson grundade, inbjöd planeraren av utställningen i Stockholm Gustaf Kolthoff till Åbo för att diskutera frågan om en museibyggnad samt utställning här. Kolthoff fångade själv och uppstoppade tillsammans med sonen Kjell djuren som placerades i utställningen. Kjell Kolthoff målade även dioramernas tygfonder. Den av Alex Nyström planerade museibyggnaden stod färdig 1907. Nyström ritade en träbyggnad i nationalromantisk stil. Till det yttre är museibyggnaden fortfarande i ursprungligt skick.

Biologiska museets grundidé är densamma idag som för hundra år sedan. Tretton dioramer berättar om flora och fauna i Finland, från skärgården i söder till fjällen i norr. Den permanenta utställningen kompletteras med visstidsutställningar om natur och miljö. 

Vi strävar efter att bevara museet i sin ursprungliga form. Du som besöker oss ser naturen på nära håll, men du upplever dessutom ett museum med anor från början av 1900-talet.