Ett kärt fotografi

I fotografiet syns Alix med tronarvingen Alexei i famnen.

Denna gång är månadens föremål ett låneobjekt ur utställningen Kejserliga gåvor från palatset i Pavlovsk, som just nu visas i Åbo slott. I de kejserliga gåvorna sammanflätas historier om släktband, internationella kontakter och det ryska rikets interna händelser. Föremålen som gavs som gåvor är också exempel på modets och olika stilriktningars historia och den ryska kejserliga familjens tycke och smak.

Den 5 december 1915 fick tsar Nikolaj II denna ram i lasurit och silverfiligran, dekorerad med ametister och turmaliner, som namnsdagsgåva av sin hustru Alix. Ramen är tillverkad av mästare Leonid A. Pjanovskij i Moskva. I fotografiet syns Alix med tronarvingen Alexei i famnen. Om namnsdagsfirandet skrev Nikolaj i sin dagbok:

Vi gick i vigilian kl. 18.30. Vi åt middag; uppe hos Alexei fick jag gåvor. På kvällen läste jag länge.

Efter februarirevolutionen flyttades tsarfamiljen i augusti 1917 till Tobolsk i Sibirien. Tsaren, som avsagt sig makten, valde ut detta fotografi samt tretton lådor med familjens personliga tillhörigheter att skickas till Tobolsk. Efter att tsarfamiljen flyttades till Jekaterinburg, där de mördades i juli 1918, skickades fotografiet i sin ram samt övriga ägodelar till Moskva.

Päivi Lönnberg, forskare
Åbo museicentral

Foto: State Museum-Preserve Pavlovsk ©