Kom med i kampanjen 100 minuter konst!

Alla har rätt till konst och kultur som en del av ett gott liv.

I början av år 2019 startade den riksomfattande kampanjen 100 minuter konst, som uppmuntrar människor i alla åldrar ta del av konst och kultur minst 100 minuter i veckan.  Jag har haft lyckan att få vara med och planera kampanjen, och idén är att sporra oss alla att ägna en procent av vår tid under veckan till konst och kultur – eller varför inte mer!

Kampanjen lanserades av Centret för konstfrämjande (Taiteen edistämiskeskus), och tanken bakom den är att alla har rätt till konst och kultur som en del av ett gott liv.

Undersökningar visar att konsten och konstnärligt skapande har en positiv inverkan på den fysiska hälsan och det psykiska välbefinnandet samt på hur människor upplever välmående, livskvalitet och lycka.

Hos dem som deltar i konstnärlig verksamhet minskar bland annat känslan av ensamhet och social isolering och de har lättare att klara av psykiska utmaningar.

Det vore därför så viktigt att konsten och kulturen kunde i större grad än idag ingå i lösningen av dessa utmaningar i samhället. 

Vem kan delta och hur?

Det fina med kampanjen är att alla kan delta i den. Du kan delta ensam eller tillsammans med din familj, klass, hobbygrupp, vänner eller arbetskamrater.

 Du kan själv bestämma hurdan konst eller kultur du vill uppleva eller skapa.

Foto: Kristiina Välimäki.

Vi som planerar kampanjen hoppas nu att folks tröskel att komma med är låg. Du kan delta på just det sätt du vill eller på ett helt nytt sätt, inte endast genom att besöka traditionella kulturmål och kulturinrättningar – fundera över hur konsten syns och känns i din vardag.

Fick jag nya krafter och inspiration? Fick jag nya infallsvinklar?

Genast vid kampanjstarten öppnade jag Konstpasset (”Taidepassi”) på kampanjens webbsidor, och i det kan man snabbt anmäla sitt deltagande.

I samma veva funderade jag också på vikten av deltagande. Hurdana känslor och tankar väckte konstupplevelserna i mig?

Foto: Pixabay

Under vårens lopp har jag deltagit i kampanjen både genom att skapa själv – rita och sjunga hemma för mig själv – och genom att njuta av andras konst i  Åbo konstmuseum, under Åbo yrkeshögskolas Konstakademis föreställningar och i Turun Nuori Teatteri.

Jag har också läst godnattsagor för mina barn och lyssnat på min favoritmusik – konstupplevelser också de!

Hur kunde alla ta del av konst- och kulturutbudet?

Jag har ofta tänkt på hur de människor som av olika orsaker inte kan besöka konstinrättningar eller inte har råd att köpa biljetter till teaterföreställningar och konserter kunde få njuta av konst och kultur.

Med olika kulturkort och armband kan många åbobor till rimligt pris ta del av kulturupplevelser.

Som tur finns det nuförtiden allt fler avgiftsfria eller förmånliga kulturevenemang i Åbo, och kulturtjänster förs också närmare folk.

Bra exempel på sådana är bibliotekens tjänster och evenemang, Äventyrsparkens verksamhet för barnfamiljer samt kulturtjänsterna för seniorer i servicehusen.

Vissa tjänster, såsom Mittbibliotek, kan man få ända hem.

Foto: Tiia Suorsa.

Kampanjen 100 minuter konst fokuserar också på att göra det möjligt för personer som behöver extra stöd att ta del av konst- och kulturutbudet.

Kampanjen utmanar aktörer inom såväl social- och hälsovården som främjande av hälsa att låta konst och kultur permanent ingå i sin verksamhet samt erbjuda sina kunder en möjlighet till konstupplevelser.

I Åbo var Mäntyrinne servicehus och ÅUCS barn- och ungdomsklinik de första som kom med i kampanjen.

Välkommen med!

Anna-Mari Rosenlöf

Om skribenten

Anna-Mari
Rosenlöf
Projektledare, expert
Taikusydän-kontaktpunkten, Konstakademin vid Åbo yrkeshögskola