En liten bild av en stor man

Peter är intressant både för det han gjorde och den han var.

I Museicentralens samlingar finns den här lilla miniatyrliknande bilden föreställande tsar Peter. Som botten för målningen har sannolikt använts en tryckbild, och Peter är påmålad i gouache, alltså täckande vattenfärg. Uniformsrocken pryds av den av Peter instiftade Sankt Andreasordens kraschan. Bilden fick museet som donation år 1928.

Miniatyrer har målats sedan 1500-talet. Det var brukligt att ha dem med sig, och i synnerhet porträttminiatyrer användes så som vi numera använder fotografier. Som vi kan ha ett foto av en kär familjemedlem i plånboken, eller kanske som presidentens bild, som hänger ovanför arbetsbordet på kontoret.

Peter den store besökte Åbo sommaren 1713. Han var inkvarterad i Gustaf Wittfooths hus på norra sidan av bron. Åboborna levde i stora ofredens svåra förhållanden. Staden var så gott som folktom efter det förlorade kriget. Några år senare, för 300 år sedan, levde Finland fortfarande under en ockupationsmakt. Michail Galitzin var guvernör i Åbo, en annan fanns i Viborg. Folk befann sig på flykt i Sverige, och de som blev kvar behandlades illa. Österbotten lades i ruiner och 20 000 fångar fördes till bygget av Peters nya stad vid Nevan.

Peter den store är intressant både för det han gjorde och den han var. Eventuellt var han något av en förebild eller parallell för senare ryska härskare. Under hans tid expanderade det ryska imperiet, och Sveriges roll som ledande Östersjömakt blev oåterkalleligen allt mindre. Den två meter långe Peter, som gärna stoltserade med sin styrka, saknade inte heller hårdförhet. Peter kunde dessutom dricka som en hel karl. Om tidsmaskinen Tardis ur BBC:s legendariska serie Doctor Who skulle flytta honom till vårt årtusende, skulle han säkert trivas med siloviker och Nattens vargar.

Olli Immonen
Direktör 
Åbo museicentral