Historiae animalium

Därför finns också enhörningar och sjöodjur med i boken

Vintern 2016 hittades i Åbo museicentralens samlingar en verklig litterär raritet: Conrad Gessners (1516–1565) Thierbuch, Vogelbuch, Fischbuch, Schlangenbuch, eller Historiae animalium: ett zoologiskt jätteverk från 1551. Museets bok är sannolikt den tyska andra upplagan från 1583.

Inte många exemplar av Gessners bok kom till Norden – Åbo akademis enda exemplar på latin förstördes sannolikt i Åbo brand år 1827. Ett exemplar finns i Kungliga biblioteket i Stockholm. Vi kan endast gissa hur denna bok har hamnat i Åbo och museets samlingar. Kanske den har tillhört någon akademiprofessors privata bibliotek, eller varit en prydnad i ett herrgårdsbibliotek. Boken dyker upp för första gången i museets katalog på 1930-talet.

 

Conrad Gessner var den moderna zoologins fader. Hans 4500 sidor stora Historia animalium är en mastodontisk presentation av alla då kända djur. Djuren är avbildade i häpnadsväckande detalj, och bilderna tål kritisk granskning än idag, 500 år senare. Gessner eftersträvade att avbilda alla av människor iakttagna djur, och därför finns också enhörningar och sjöodjur med i boken: han hade ingen grund att lämna bort dessa mer än hade anledning att tvivla riktiga exotiska djurs existens, som kunde bevisas endast av enstaka berättelser.

Conrad Gessner kan berättigat kallas för renässansgeni – han skrev omfattande om zoologi och botanik, men också om komparativ lingvistik. Redan före fyllda 30 verkade han som professor i aristotelisk naturfilosofi i Zürich, trots att han från början studerat medicin. Han har helt berättigat kallats för Monstrum eruditionis (lärdomens monster).

Gessner strävade efter att samla ett komplett universalbibliotek, som skulle omfatta den dåtida litteraturen så fullständigt som möjligt. Detta märks i hans arbeten – han använde ett sällsynt stort källmaterial, där allt från antikens skrifter ingår. Om Gessners egna litterära produktion brukade sägas att den var så stor, att ingen kunde läsa den i sin helhet. Tyvärr hann han inte slutföra sitt värv; han avled år 1565, vid 49 års ålder, i pesten.

Boken visas i utställningen Den märkliga naturen, som öppnar i Åbo slott den 16 juni 2016.

Pekka Käär
forskare, Åbo museicentral

Foto: Mikko Kyynäräinen/ÅMC

Övers.: ÅMC/kommunikation