Visitkortsfoto

Ateljéerna var goda arbetsgivare

Ole Jonsen Aune var en norrman som kom till Finland. Han bosatte sig i Åbo och här livnärde han sig på allmänhetens stigande intresse för att låta ta porträttfoton av sig. Aunes ateljé fanns på olika ställen i Åbo: till en början i samband med konsul Säwes hus nära Domkyrkan och därefter i hörnet av Kristinegatan och Slottsgatan. Visitkortsfotografier var relativt förmånliga, och fotograferna sålde därför också annat i sina ateljéer: bilder på staden, album, fodral och ramar.

Ateljéerna var goda arbetsgivare, för i studion behövdes assistenter och annan personal. Förutom fotografen behövdes retuschörer av glasnegativ och kopior, kopierare, assistenter samt springflickor och -pojkar. Ateljéerna var utmärkta och lämpliga arbetsplatser i synnerhet för kvinnor, och de var väl representerade i branschen. Fotografens yrke lärde man sig som lärling i en ateljé.

 

I detta fotografi, som är taget i Aunes ateljé, lutar sig en ung man mot en grekisk pelare. Pelaren har sannolikt tillverkats i Tyskland, där någon livnärde sig på att leverera ateljérekvisita runt om i Europa. Fonden är dekorativ och föreställer en centraleuropeisk stad sett ur en naturens sköte. Man strävade ofta efter att med hjälp av kulisser och rekvisita skapa en salongsmässig, värdig miljö. Till slut tröttnade man på de stora mängderna grejer och man gjorde sig av med allt kramasch.

Minna Ijäs
forskare, Åbo museicentral

Översättning: ÅMC/kommunikation