Bostadsrättsbostäder

Ansök om orningsnummer för bostadsrättsbostad

Vad innebär bostadsrätt?

Att bo i bostadsrätt innebär ett mellanting mellan äganderätt och hyresrätt. Asumisoikeusasuminen on omistus- ja vuokra-asumisen väliin sijoittuva asuntojen hallintamuoto. Den som bor i bostadsrätt betalar 15 % av bostadens inköpspris samt betalar ett månatligt bostadsvederlag. En bostadsrättsbostads boendetrygghet är likvärdigt äganderätt förutom att en bostadsrätt inte går att lösa ut till egen egendom. När bostadsinnehavaren säger upp bostaden återbetalas den bostadsrättsinvestering som betalats, kontrollerad med byggnadskostnadsindex.

Hur söker jag bostadsrättsbostad?

För att få bostadsrätt krävs det att personen fyllt 18 år. Utöver detta får ansökande inte äga en bostad i Åbo, duglig för boende, eller ha förmögenhet att köpa en bostad för sitt behov. Bostadsrättens behovs-villkor gäller ej över 55 år fyllda eller dem som byter från en bostadsrättsbostad till en annan.

För att ansöka om bostad behövs ett ordningsnummer, som i Åbo fås  från Åbo stads fastighetsaffärsverk. I första hand görs ansökan för ordningsnummer genom att fylla i och skicka ett elektroniskt ansökningsformulär. Ansökan för bostadsrättsbostäder är öppen fortlöpande. Dessutom ska bostadsansökan skickas till fastighetsägaren som äger det hus du önskar få bostadsrätt i.

Mer information om bostadsrätt ger: