Allmän bostadshygien

Hälsoinspektörer gör inspektioner av bostäders allmänna hygien, om det finns anledning att anta att bostadsmiljön innebär hälsorisk för de boende eller deras grannar. Åtgärdsförfrågan görs skriftligt per brev eller via e-post. Vid inspektionen av bostaden är bostadsinnehavaren eller dennes representant närvarade tillsammans med bostadsförvaltaren och två hälsoinspektörer.

Ta i första hand kontakt med bostadens ägare eller förvaltare som ansvarar för bostadens underhåll. Förvaltaren är förpliktigad att vid misstanke om olägenheter genomföra nödvändiga inspektioner, mätningar eller byggnadstekniska undersökningar för att utesluta och reda ut vad som är fel. Om du anser att genomförda åtgärder inte är tillräckliga och olägenheter finns kvar, ta kontakt med hälsoinspektören.

Ansvarig för inspektioner av bostäders allmänna hygien och tvångsstädnings är, i Åbo stad, hälsoinspektör Iiris Henriksson.

Mer information

Sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysohje (pdf på finska)

Nyckelord: