Inomhusluft och buller

Förutom inomhusluftens renhet påverkar även följande faktorer bostadsmiljöns kvalitet:

 • temperatur (rekommenderad inomhustemperatur är 20–22 °C)
 • fukt
 • buller
 • ventilation
 • mikrober
 • ljus
 • strålning

Ansvaret på att lösa olägenheter när det gäller bostadens inomhusmiljö ligger på bostad- eller fastighetssägaren. I rad- och höghus ansvarar förvaltaren. Hälsoinspektören utför inspektioner vid behov. Förberedande mätningar inför bostadsinspektioner är kostnadsfria:

 • temperaturmätningar
 • temperaturmätningar av ytor
 • inomhusluftens proportionella fuktighet (RH)
 • fuktmätning av konstruktioner
 • koldioxidmätningar (CO2-mätningar)
 • kolmonoxidmätningar (CO-mätningar)
 • ventilationsmätningar
 • bullermätningar

Mer detaljerade laboratorieundersökningar om inneluft görs på Turun Yliopisto aerobiologiska anläggning.

Var beredd på en kötid på några veckor när det gäller bostadsinspektioner. Innan inpektionen kontaktar hälsoinspektören bostadsägaren eller bostadsförvaltaren, som får möjlighet att åtgärda de fel och skador som kan vara hälsoskadliga. Bostadsägaren eller –förvaltaren har också möjlighet att delta i bostadsinspektionen.

Åbo stads miljöhälsovård ger råd om hälsosamt boende oberoende boendeform.

Mer information om kontroller och inspektioner (inomhusklimat) ger:

Mer information om bostäders bullermätningarar ger: