Radon

Radon är en luktfri, smakfri och osynlig radiaktiv ädelgas, som människan inte kan känna av. Radon kan endast upptäckas med hjälp av mätverktyg specialicerade till att finna radon. Höga halter av radon kan orsaka lungcancer.

Rekommenderade maxgränser för radonhalt

  • Bostäders inneluft får inte överstiga 400 Bq/m3
  • Nybebyggelse ska planeras så att radonhalten inte överstiger 200 Bq/m3

Grusåsar och klippor är platser där radonhalten kan överstiga direktiven. Åbo är till största byggt på lermark och befinner sig därför inte i riskzonen. Byggnader belägna i närheten av varandra kan ha mycket olika resultat av radonmätningar om det visar sig att en byggnad är byggd på klippa och en annan på lermark.

Radonmätningar

Om du är intresserad av att mäta radonhalten i din bostad kan du beställa avgiftsbelagd radonmätningsburkar från STUK.

Mer information om radonundersökningar får du av hälsoinspektör Markku Rohunen.

 

Nyckelord: