Skadedjur

Ansvarig för identifiering av skadedjur i Åbo stad är hälsoinspektör Jenni Vaarno.

Skadedjur orsakar många olika slags skador på livsmedel, produkter och byggnader. Dessutom kan de medföra hälsorisker för människor och husdjur. Skadedjur förorenar råvaror och produkter med sin avföring, urinsyra, nät som de spinner, larvernas och puppornas skal, döda individer och gnagarnas päls. Träskadedjur förstörs träkonstruktioner och möbler. Råttor och möss orsakar bit- och gnagskador. Textilskadedjur orsakar betydande materiella skador, särskilt på naturfiber.

Åbos Miljö- och hälsoskyddstjänster

  • Identifiering av skadedjur (skadedjur på trä, livsmedel och textil, olika typer av ohyra och gnagare)
  • Rådgivningsservice angående skadedjursbekämpning (bekämpningsmedel och metoder)

Korrekta metoder är en förutsättning för att bekämpningsresultatet blir som önskat. Det är absolut nödvändigt att bekämpningsmedel används korrekt och med ändamålsenlig utrustning.

Identifiering av skadedjur

Ta ett prov på skadedjuret, lägg det i en tät burk och lämna in det till:

Åbo stads miljö- och hälsoskydd
Trädgårdsgatan 1, 3:e vån.
20100  ÅBO

Bifoga noggranna uppgifter: fyndplats, tid, person som tagit provet, adress- och kontaktuppgifter.

FÖREBYGG SKADEDJURSPROBLEM

  • Håll köks- och duschutrymmen rena
  • Rengör golvbrunnar och vattenlås regelbundet
  • Håll vinds- och källarutrymmen prydliga
  • Reparera hål, springor, sprickor och avloppslock
  • Håll uppsamlingsplatserna för avfall hela och rena

MER INFORMATION

Skadedjursbekämpning  (Livsmedelsverket)

Nyckelord: