Vattenkvalitet och tillsyn

Tillsyn av kvaliteten på hushållsvatten

Åbo Miljö- och hälsoskydd kontrollerar hushållvattnets kemiska och mikrobiologiska kvalitet regelbundet. Utöver detta undersöks vattnet enligt möjliga klagomål.

Åbo vattenverks laboratorie undersöker i sin tur råvattenkällor, rengöringsprocessens skeden, renade vattnet samt bruksvattnet.

Badsträndernas vattenkontroll

I Åbo finns sju allmänna badstränder. Av dessa är Ekvalla, Ispois, Saaronniemi och Sorttamäki är EU-stränder. Andra stränder som finns är Brinkhall, Runsala folkpark och St Marie. Badstränderna övervakas regelbundet under hela simsäsongen. Säsongen startar i mitten av juni och avslutas i slutet på augusti.

Kvalitetskrav på badvatten

Badsträndernas vattenkvalitet bedöms och klassifieras enligt resultat från mätningar av tarmbakterierna Enterokocker och Escherichia coli. Även uppkomsten av cyanobaktierer, d.v.s. blåalger, följs enligt uppsikt.

Det finns fyra klassificeringar av badstränder: utmärkt, god, nöjaktig och dålig. Klassificering görs efter fyra säsongers övervakningsresultat. Badsträndernas betyg kan du hitta på respektive badstrand samt motionsservicecentralens hemsida.

Blåalger och algblommning

Vatten där det förekommer algblommning av blåalger är inte rekommenderat. Vattnet kan inte heller användas som hushållsvatten. Vatten innehållande blåalger kan orsaka feber samt irritation av hud, svalg, ögon och luftvägar. Dessutom orsakar många typer av blåalger skadliga lever-, nerv- och cellgifter.