Illois koloniträdgård

Illois koloniträdgård finns i Illois, Hirvensalo, på adressen Illoisvägen 2–3. Området ligger cirka 9 km från Åbo centrum. Det årliga arrendebeloppet för kolonilotterna i Illois är 0,85 euro kvadratmetern. Därtill erläggs el-, vatten- och vårdavgifter samt en koloniträdgårdsavgift på 2 523 euro som engångsbetalning. Arrendetiden går ut 31.12.2050. 

Illois koloniträdgård på kartan:

 

 

Stadsdel/Område: