Illois koloniträdgård

Illois koloniträdgård är beläget i Illois, Hirvensalo. Adressen till koloniträdgården är Illoisgatan 2-3. Från centrum är det ca 9 km till området. För tillfället är hyran för kolonilotterna på Illois koloniträdgård 20 cent per kvadratmeter. Tillkommer gör även el-. vatten- och områdesavgifter samt 2 523 euro i engångsavgift för att använda koloniträdgården. Gällande hyreskontraktet för trädgården gäller till 31.12.2020. 

Illois koloniträdgård på kartan:

 

 

Stadsdel/Område: