Fastställande av gräns och rågång

Om det är oklart var gränsen går eller om ett råmärke har försvunnit kan gränsen bestämmas genom rågång. Rågång utförs på tomtägarens skriftliga begäran.

Om man inte önskar att officiellt märka ut rån i terrängen på nytt kan markägaren beställa visning av rå.

Ansökan

Ansökan på webben (på finska)
Fastighetsaffärsverkets kundservice (Åboservicen)

Behandlingstid

cirka 2 månader

Taxa

630 euro

Besöksadress: 

Puolalagatan 5
20100 Åbo

Fax:

Fax 02 262 7229

Telefon:

Kassatjänster 02 262 7200
Åbo stadsarkiv 02 262 7262
Stads registratorskontor 02 330 033
Stadsmiljösektorn kundservice 02 262 4565
Byggnadstillsynens kundservice 02 262 4700
E-post: 
turun.kaupunki@turku.fi

Öppettider

Öppet
mån - fre 09:00 - 12:00