Indelning och beräkning av tomter

I detaljplaneområden anvisar man indelningen av byggnadskvarter i tomter. I tomtindelningen anvisas hur kvarteret delas in i byggplatser. Tomtindelningen kan göras separat eller i samband med detaljplanen. Om man vill ändra den gällande tomtindelningen ska man ansöka om ändring av tomtindelningen. Separat tomtindelning och ändring av tomtindelning träder i kraft genom markägarens ansökan.

En tomtindelning är en plan som utarbetats på en karta där tomternas nummer, hörnpunkternas koordinater, råmåtten, arealen, bildningen, adresserna och trafikförbindelserna specificeras.

Om utarbetning eller ändring av en tomtindelning krävs huvudsakligen utifrån enskilt intresse och om markägaren eller -innehavaren har ansökt om tomtindelningen, har staden rätt att debitera en avgift av markägaren.

Ansökan

Handläggningstid

2 - 3 månader

Pris

 

Taxa för tomtindelning fr.o.m. 1.1.2023

småhustomter, €

övriga tomter, €

För kvarteret eller kvartersdelen uppgjord

• separat tomtindelning

• tomtindelning i samband med detaljplanen

 

1 100,00

825,00

 

1 400,00

1 150,00

För den tredje tomten och varje därpå följande tomt uppbärs dessutom

• separat tomtindelning

• tomtindelning i samband med detaljplanen

 

165,00

110,00

 

240,00

180,00

3D tonttijako tai tonttijaon muutos

  • Jokainen uusi 3D-tontti 1700,00 €
  • Koelaskennasta peritään korvaus alla olevin tuntihinnoin, vähintään kuitenkin 150 € ja lisäksi arvonlisävero.

För exceptionellt arbetsdryga tomtindelningar eller ändringar av tomtindelningar uppbärs en avgift enligt den prislista för debitering av personarbete som under den ifrågavarande tidpunkten är i kraft.

 

Besöksadress: 

Puutarhakatu 1
20100 Turku

Telefon:

Åbo stads telefonväxel 02 330 000

Fax:

02 262 7229
E-post: 
kaupunkiymparistotoimiala@turku.fi
Nyckelord: