Mätningstjänster

Servicehelheten för stadsmiljös terrängmätning erbjuder bland annat följande tjänster för stadens klienter och inrättningar:

  • terrängkartläggning
  • kartläggning över ledningar
  • terrängmodeller i 3D
  • uppföljning av konstruktioners sättningar och rörelser
  • utmärkning av en byggnads plats i terrängen och lägessyn

Mer information

Harri Kottonen
Jussi Matilainen
 

 

Nyckelord: