Utmärkning av en byggnads plats och lägessyn

Beställningstjänst

Utmärkning av en byggnads plats i terrängen

Före man börjar bygga ska byggnadens plats och höjdläge märkas ut i terrängen. Utmärkningen görs på kundens beställning efter att man beviljat bygglov. Bygglov och bygglovsritningar bifogas till beställningen.

Taxan för att märka ut en byggnad eller konstruktion växlar enligt objektets storlek och typ. Taxan för att märka ut en byggnad motsvarar 4 poäng och en utvidgning motsvarar 2 poäng. I taxan ingår en lägessyn av byggnaden.

Lägessyn

Lägessyner bokas via Stadsmiljösektorns kundservice efter att byggnadens grund blivit färdig. Bygglov och bygglovsritningar bifogas till beställningen. Vid lägessynen konstateras att byggnadens plats och höjdläge stämmer överens med de fastställda ritningarna.

Lägessynen ingår i taxan för att märka ut en byggnad. Lägessynen är avgiftsbelagd om byggnaden inte märkts ut.

Utmärkning av plats för staket och lägessyn

Staketets plats ska märkas ut i terrängen innan byggandet påbörjas. Utmärkningen görs på klientens beställning först efter att byggnadsnämnden beviljat åtgärdstillstånd för staketet.

Staketets lägessyn görs på klientens beställning när staketet är färdigt. Åtgärdstillstånd och ritningar bifogas till beställningen. Både platsens utmärkning och lägessyn kvitteras i ritningarna.

Lägessyn av jordvärmebrunn

Lägessyn av en jordvärmebrunn som borrats i terrängen görs på klientens beställning. Till beställningen bifogas åtgärdstillståndets ritningar för kvittering.

Visning av rå

Rån kan på beställning av klienten märkas ut i detaljplaneområdets terräng med pålar eller andra inofficiella märken.

Beställning av byggtjänster

Fastighetsaffärsverkets kundservice (Åboservicen)

Handläggningstid

cirka 2–10 dagar från beställningen

Prislista

Avgifter som uppbärs för fastighetsingenjörens tjänster (på finska)

Mer information

Jussi Matilainen

Besöksadress: 

Puolalagatan 5
20100 Åbo

Fax:

Fax 02 262 7229

Telefon:

Kassatjänster 02 262 7200
Åbo stadsarkiv 02 262 7262
Stads registratorskontor 02 330 033
Stadsmiljösektorn kundservice 02 262 4565
Byggnadstillsynens kundservice 02 262 4700
E-post: 
turun.kaupunki@turku.fi

Öppettider

Öppet
mån - fre 09:00 - 12:00
Nyckelord: