Grundrenovering av Samppalinna utomhusbad

I år fyller Samppalinna utomhusbad 60 år och därmed räknas badets nuvarande teknik som föråldrad. Därför inledsgrundrenovering av utomhusbadet. Renoveringen kommer lägligt då den gammalmodiga tekniken innebär ökade årliga brukskostnader. I samband med renoveringen genomförs ändringar så att badet blir tillgängligt för alla. Projektet innebär:

  • förnyelse av teknik
  • förnyelse av ytstruktur och läckande vattenisolation
  • byggandet av en ramp till stora bassängen för rörelsehindrade
  • byggande av en hiss från omklädingsrum till bassängen
  • sanering av kioskbyggnaden
  • förbättring av kassasystemet
  • förnyelse av skåputrymmet i omklädningsrummen

Renoveringen pågår i ca 1,5 år och de somrar som utomhusbadet är stängt minimeras till en. Om projektets planer godkänns inleds renoveringsarbetet efter sommaren 2016 och utomhusbadet är då stängt sommaren 2017 och färdigställs år 2018. utomhusbadets ursprungliga karaktär tas i beaktan under renoveringen.

Samppalinna utomhusbad färdigställdes år 1955. Badet har två simbassänger: 50 meters stor bassäng samt barnbassängen som färdigställdes 1957. Abel Sandelin är arkitekten bakom utomhusbadet, som var planerad för olympiska spelen år 1952. Dock flyttades byggandet av utomhusbadet då simsporterna flyttades till annan ort.