eTillstånd (Elektroniska bygglovstjänster)

Staden använder e-tjänsten eTillståndssystemet

Den elektroniska tillståndstjänsten är avsedd för yrkesmänniskor inom byggnadsbranschen (mindre krävande, normalt krävande, krävande och väldigt krävande objekt).

År 2015 testade staden också det riksomfattande tillståndssystemet Lupapiste, men har tagit tjänsten ur bruk tills vidare. Nya ansökningar kunde lämnas in till det riksomfattande tillståndssystemet fram till den 31 december 2015, varefter tjänsten avskaffades. De ansökningar som tagits upp till behandling i detta tillståndssystem behandlas dock färdigt och planerare kan även i fortsättningen använda allt material som de laddat upp i tjänsten.

Via eTillståndstjänsten kan du ansöka om följande tillstånd:

  • bygglov
  • åtgärdstillstånd
  • rivningslov och rivningsanmälan
  • tillstånd för miljöåtgärder
  • avgöranden som gäller planeringsbehov
  • undantagsbeslut

Via systemet kan du också skicka in huvudritningar och specialplaner till byggnadstillsynen (i pdf/A-format) samt material till stadsbildskommissionen.

Att ansöka om användarnamn och användarrättighet

Tjänsten ger planerare och sökande anvisningar om hur användarnamn skapas. Dessutom ger eTillståndstjänsten råd om hur man ansöker om eventuella användarrättigheter.