eTillstånd (Elektroniska bygglovstjänster)

Staden har en elektronisk tillståndstjänst, ePermit

Den elektroniska tillståndstjänsten har öppnats för alla användare. Bruksanvisning för tjänsten: ePermit Bruksanvisning.

 Följande tillstånd kan sökas via tjänsten ePermit:

  • bygglov
  • åtgärdstillstånd
  • rivningstillstånd och -anmälan
  • miljöåtgärdstillstånd
  • planeringsbehovslösning
  • undantagsbeslut

Via systemet kan du också skicka in huvudritningar och specialplaner till byggnadstillsynen (i pdf-format) samt material till stadsbildskommissionen.

Anvisningar för inlämning av presentationsmaterial till stadsbildsarbetsgruppen (pdf)

Att ansöka om användarnamn och användarrättigheter

Tjänsten ger planerare och sökande anvisningar om hur användarnamn skapas. Dessutom ger ePermit råd om hur man ansöker om eventuella användarrättigheter.