Miljötillstånd

För verksamheter som medför risk för förorening av miljön behövs det tillstånd enligt miljöskyddslagen. Sådana verksamheter är till exempel skogs- och metallindustri, kemisk industri, energiproduktion, stora djurstallar och fiskodling.

Ansökan om miljötillstånd görs till den tillståndsmyndighet som anges i miljöskyddslagen eller miljöskyddsförordningen, dvs. till regionalförvaltningsverket eller den kommunala miljövårdsmyndigheten.

Besöksadress: 

Trädgårdsgatan 1
20100 Åbo

Telefon:

Åbo stads telefonväxel 02 330 000

Fax:

02 262 4915
E-post: 
ymparistonsuojelu@turku.fi

Öppettider

Stadsmiljösektorns kundservice, Puolalagatan 5
mån - fre 09:00 - 15:00