Rad- och höghustomter

RIVI- JA KERROSTALOTONTIT LÖYTYVÄT KARTTAPALVELUSTA

Åbo stads tomter avsedda för bostadsbyggande i bolagsformat överlåts i huvudsak under ansökningsrundor som ordnas årligen på våren. Stadens mål är att tomterna snabbt realiseras med god planering och bra byggande samt med flexibla och innovativa lösningar för boendet.

Tomter som blivit över från ansökningsrundorna kan fritt sökas och finns i den elektroniska karttjänsten.

För bostadstomterna i bolagsform kan antingen ett köpepris eller ett årligt basarrende erbjudas. Det årliga basarrendet är 4 procent av tomtens kapitalvärde. Staden förbehåller sig rätten att begära tilläggsutredningar och anbud samt att förkasta alla anbud.

Köpebreven eller arrendeavtalen som görs upp för tomterna görs enligt stadens normala avtalsvillkor för köpebrev och arrendeavtal och kompletteras med specifika villkor om det behövs.

Anbuden kan lämnas elektroniskt via vår karttjänst, länken finns nere på sidan.

Att göra ett anbud

Anvisningar för tjänsten:

  1. Bostadstomter i bostadsformat syns under rubriken Rad- och höghustomter i tjänsten och de syns på kartan med en rödaktig färg.
  2. Du kan lämna anbud genom att välja ”Sök tomt” för varje tomt. Du kan ta med 1–8 tomter på samma ansökan.
  3. Skapa ett användarnamn i tjänsten.
  4. Organisera de valda tomterna i prioriterad ordning, ifall du valt fler än en tomt.
  5. Fyll i kolumnen för ett köpes- eller hyresanbud för tomten, beroende på om du vill köpa eller hyra tomten. Hyran räknas ut som 4 procent av köpeanbudet.
  6. Alla sökande ska läggas till med funktionen ”Lägg till ny sökande”. Minst en av de sökande eller företagets kontaktperson ska göra en stark identifikation innan ansökan skickas in.
  7. Fyll i den planerade tidpunkten för när byggarbetet inleds.
  8. Fyll i de uppgifter som efterfrågas under ”Övriga uppgifter”.
  9. Skicka in ansökan för behandling med funktionen ”Skicka ansökan”.
  10. Du får per e-post en bekräftelse på att ansökan har skickats. Du kan gå igenom ansökan som du skickat och följa hur den behandlas genom att logga in på ansökningstjänsten med länken i e-postmeddelandet.

Länk till den elektroniska karttjänsten:
Jatkuvassa haussa olevat rivi- ja kerrostalotontit

Lisätietoja
Suvi Panschin
Petri Liski