Begravning av sällskapsdjur

Åbo stads begravningsplats för sällskapsdjur finns i Urusberget på en kulle i närheten av korsningen mellan Koptervägen och Gamla Moisiovägen.

Att ta sig till begravningsplatsen

Man kan ta sig till området på följande sätt:

 • med bil längs Flygstationsvägen och Aerovägen
 • längs med trafikleden för lätt trafik från Kärsämäki (cirka 1,5 km från Kärsämäki begravningsplats)
 • med buss 1 och 21, hållplats i korsningen mellan Flygstationsvägen och Aerovägen (cirka 1 km från begravningsplatsen för sällskapsdjur)

Sällskapsdjur får inte begravas på egen hand. Begravningen sker enligt överenskommelse med begravningsplatsens skötare.

Skötsel av begravningsplatsen för sällskapsdjur

Sedan den 1 april 2015 ansvarar Turun Seudun Asuntosepät Oy för att sköta om begravningsområdet samt begrava sällskapsdjur. Området ägs av Åbo stad. Ge feedback om området via feedbacktjänsten.

 • Turun Seudun Asuntosepät Oy
 • tfn 0400 525 240
 • aarre.jokinen(a)asuntosepat.fi
 • Jourhavande skötare finns på plats torsdagar kl. 15–18 mellan den 1 maj och den 30 september 2015.

Begravningsplatsens praxis

 • Begravningsavgiften för en gravplats täcker 10 års gravrätt och kostar 60 euro. Möjlighet till förlängning finns.
 • Begravningen av sällskapsdjur görs enligt överenskommelse med den som sköter begravningsplatsen.
 • Ett minnesmärke, exempelvis en sten med en minnesplatta, kan lämnas vid gravplatsen.
 • Religiösa symboler såsom kors får inte användas på djurens gravar.
 • Växter som planteras vid graven får inte orsaka olägenheter. Träd och buskar är exempelvis inte tillåtna.
 • Sällskapsdjuret får väga högst 30 kg. Sällskapsdjur över denna viktgräns måste kremeras.

Kremering av sällskapsdjur

I samband med begravningsplatsen för sällskapsdjur finns Turun Seudun Lemmikkituhkaamo som erbjuder kremering av sällskapsdjur.

Om så önskas kan den kremerade kroppens aska strös i begravningsplatsens minneslund.

Smådjursbegravningsplatsen i Hammarbacka har tagits ur bruk

I och med att den nya begravningsplatsen för sällskapsdjur färdigställts har smådjursbegravningsplatsen i Hammarbacka tagits ur bruk. Gravar som dyker upp efter att skyltarna för nedstängningen satts upp kommer att avlägsnas. Området kommer även överlag att rensas och i framtiden avlägsnas gravar som inte sköts.

Gravar som är väl omhändertagna bevaras tills vidare på området och området används som minneslund.